Skip to content

Praktikanterna berättar

Det är nu drygt tio veckor sedan vi blev välkomnade som praktikanter på Knowit Secures kontor i Stockholm. Förhoppningarna då var att få en bred inblick i säkerhetsbranschen - hur man i organisationer jobbar med säkerhet och hur en arbetsdag som säkerhetskonsult kan se ut. Efter dessa veckor har vi dock fått med oss så mycket mer än bara det.

Det har varit full fart sedan dag ett då kickstartade vårt arbete med att assistera vid konferensen C2’17. Där fick vi lyssna på flera föredrag angående säkerhet i bland annat bil-, försvars- och finansbranschen. Efter en dag med spännande insikter gällande säkerhet bjöd nästkommande dag på många goda intryck från konsulterna på Knowit. Att komma in som praktikanter i en organisation kan nog i många fall kännas som en uppförsbacke, men på Knowit har känslan varit att vi har betraktats som kollegor från första stund.

Arbetsuppgifterna har under perioden varit väldigt varierande och har bestått av allt ifrån att stötta konsulterna i deras dagliga arbete till att arbeta i egna projekt. Vi har exempelvis fått möjligheten att sitta tillsammans med kollegan Freja under en vecka då hon genomförde penetrationstester, vilket ur flera perspektiv var otroligt lärorikt. Framförallt gav det oss en god insikt i området i allmänhet då hon verkligen tog sig tiden att utbilda oss i vilka tekniker som en penetrationstestare använder sig av, vad man bör kolla på och även hur man kan skydda sig mot kända sårbarheter.

Vi har båda även fått agera representanter för Knowit Secure på två olika arbetsmarknadsmässor: Lukas på Systemvetardagen vid Stockholms Universitet och Tobias på Datatjej i Uppsala. På dessa två mässor har vi primärt pratat om hur vår tid som praktikanter har sett ut, vad vi har fått göra, hur praktiken har gått, gett råd till studenter som har varit intresserade av att utföra deras praktik och examensarbete i samarbete med företag, men framförallt - berätta om hur roligt det är med säkerhet!

Den senaste tiden har vi också fått möjligheten att ta med oss det som vi hittills har lärt oss och gå in som juniora säkerhetskonsulter i ett GDPR-projekt. Att få chansen att utnyttja den kunskap som vi under dessa veckor har erhållit och faktiskt dra nytta av den i ett projekt ska bli otroligt roligt och vi är väldigt glada över att Knowit ger oss det förtroendet.

Om man bortser från all den kunskap som har erhållits under denna period har Knowit Secure även agerat språngbräda för nätverkande. Mycket tack vare praktiken har vi fått möjligheten att delta vid flera mässor, seminarier, utbildningar och andra event.
Det kanske största i eventväg som har hänt oss är att vi har blivit tillfrågade och nu inbokade att tala på CSA:s (Cloud Security Alliance) sommarkonferens Nordic Summit 2017. Under konferensen kommer vi att presentera resultatet i vår examensuppsats, vilken vi under vårterminen kommer att skriva i samarbete med Knowit Secure.

Att utföra vår praktik på Knowit har gett oss oerhört mycket och vi vill i detta inlägg passa på att tacka samtliga inom organisationen som har bidragit till det!

Foliehatten av för Knowit Secure!
Lukas Grönquist och Tobias Rydberg


Är du intresserad av att skriva upp dig på vår intresselista för praktik, seminarieinbjudningar och annan information? Maila oss på secure@knowit.se så ser vi till att du i framtiden nås av våra utskick!