Skip to content

Överskatta inte kravhanteringsverktygen

Allt fler organisationer köper och implementerar nyare kravhanteringsverktyg. Det finns i dagsläget stor valmöjlighet vad gäller verktyg och konkurrensen mellan dessa blir tuffare och tuffare. Detta är förståeligt då allt fler börjar se stor nytta med dem. Det är såklart en positiv utveckling för oss som tycker om kravhantering och det är helt klart hälsosamt att Office-paketet får lite konkurrens.

Kravhanteringsverktyg är ett mycket kraftfullt hjälpmedel för att hantera och dokumentera krav och processer. Ett verktyg kan bland annat underlätta kommunikationen mellan olika parter, spårbarheten, återanvändning av krav och länkningar till andra projekt. Nuförtiden är dessa väldigt flexibla och går att skräddarsy för att passa in på företagens egna processer.

Med det sagt är det ofta alltför stort fokus på vilket verktyg som används när problem med kravhantering uppstår hos företag. Det finns en tro att ett verktyg ska lösa alla problem och guida till lösningar. Vanligt uppkomna problem har ofta en koppling till de viktiga grundstenarna för bra kravhantering som är intressentanalys, behovsanalys, kravspecificering, ändringshantering och verifiering och validering. Dessa beskrivs tydligare av Alexander von Essen i blogginlägget ”fem faktorer för framgång”. Jag tycker att man ofta börjar ta tag i problemet i fel ände när man inte har dessa på plats innan man implementerar ett kravhanteringsverktyg.

Ett bra verktyg underlättar hanteringen av dessa viktiga faktorer men det krävs att de finns på plats och är väl fungerande. Först då kan verktyget anpassas och ge störst nytta.

/Babak Mirnezami, Require AB