Skip to content

Lite om Nudging

Nudging är ju hett i dessa Nobel-dagar. Börjar man läsa om det yttrar det sig i många olika former och situationer. Nudging är en gren inom beteendeekonomi som handlar om hur man kan påverka människors beteende genom att arrangera en valsituation. Och vi som är verksamhets- och  kravanalytiker är inte undantagna enligt mig.

Sällan är vår enda uppgift att bara dokumenterar ner vad andra tycker och tänker. Ofta handlar det också att på ett pedagogiskt sätt presentera argument till olika beslut; det kan vara allt från ett business case, en plan, alternativa lösningsförslag, mockuper, etc.

Oavsett så finns det definitivt en dos av nudging. För beroende på hur vi presenterar det vi vill få fram så kommer mottagaren skapa sig en uppfattning baserat på just formatet och dispositionen. Det är viktigt för oss att vara medvetna om detta beteende då vår roll ibland ska vara neutral och ibland vill vi rikta vårt budskap i en given riktning.

Vi tar inte rationella beslut och har man jobbat inom det här skråt tillräckligt länge har man säkert flera exempel på just detta. Men man kanske ska ta det mest basala, i åtminstone min professionella vardag, och det är att få folk att ta beslut. Det är väl också en form av nudging, eller? För i en situation där jag vill att man ska ta beslut ser jag till att vägen fram till beslut är tydlig, att man har ett arbetssätt som minimerar det emotionella och stärker det rationella, skapar en trygg beslutsgrund genom att visa på vilka intressenter som gett input, ger möjlighet att läsa in sig och ställa frågor, samt att skapa tydlighet i vad som begärs av de inblandade. I detta fallet är riktningen i ”knuffen” ett beslut, men den bevarar fortfarande valfriheten.

En annan situation där nudging i vardagen kan tillämpas är möteskallelser; du vill att folk ska prioritera mötet och att de ska komma förberedda. Att skapa trygghet kring ett möte skapar förutsättningar för att mötets syfte ska uppnås. Ett tydligt syfte och agenda guidar och tydliggör förväntningarna på deltagarna. Är din inbjudan otydlig är chanserna stora att visa deltagare inte ens bemödar sig dyka upp.

Ingen av ovanstående exempel riskerar att hamna i facket manipulation, men driver man nudging tillräckligt långt så kan man absolut hamna i gränslandet till det.

Vad är ditt nudging-knep och i vilka situationer använder du dig av dessa?

Robert Wallerblad, Knowit Require AB