Skip to content

Metoder och funktionell dumhet

Något jag tycker mig se som ett återkommande mönster i många av de IT-projekt jag arbetar som kravare i, är vilken extrem tilltro vi tillskriver metoden. Använder vi oss bara av de vedertagna och framförallt moderna metoderna så kan det ju inte gå fel. Men används metoderna för att gynna vårt sätt att arbeta och ta beslut på eller för att det helt enkelt ”är så man gör”? Klart vi inte skulle erkänna att vi bara följer strömmen, men ibland får jag känslan av att vi ändå är rätt dåliga på att utvärdera det arbetssätt vi använder. Några exempel nedan.

Agil mjukvaruutveckling. Säljer in sig självt i nästan vilken IT-organisation som helst. Det är det där som Spotify kör och fått rätt bra snurr på va? Då gör vi samma grej så kommer våra leveranser bli snabbare och utvecklarna gladare. Men är man verkligen beredd från ledningens sida att göra avkall på sina 18-månadersplaner till förmån för en skakig 3-månadersplan med lösa löften om leverans?  Och hur blir det med traditionellt budgetarbete när kostnadsestimaten säger Small, Medium eller Large. Vad är det?

Förstudien. Gör vi bara en förstudie så vet vi ju vad det kommer att kosta. Mjo, må vara sant, men korrigerar vi business case med de upptäckter vi gör under förstudien? Min erfarenhet är att man inte alltid gör detta och vad är då förstudien värd? Även när vi korrigerar business case efter konstens alla regler, kan vi vara säkra på att de behoven vi hade för 6 månader sedan fortfarande är aktuella? Kanske behöver vi göra en ny förstudie?

Ok, en viss överdrift kanske i ovan spaningar men poängen här är att jag tror det finns en risk med den övertro som tillskrivs en viss metods förträfflighet. Är metoden bara förespråkad av tillräckligt många branschgurus eller tillräckligt vedertagen, verkar det inte behövas någon närmare granskning.

Hur kommer det sig egentligen?

Är det rentav så att det skulle vara väldigt jobbigt för organisationen om vi börjar ifrågasätta dessa fantastiska metoder?

Och visst underlättar det vår sociala tillvaro om vi är lite funktionellt dumma och inte ifrågasätter utan bara kör på?

Dessa frågor och många andra ställer jag mig och jag tror inte att jag är ensam. På Kravdagens speakers corner kommer jag facilitera en diskussion på detta tema i syfte att klargöra hur vår framtid ser ut. Anmäl dig till Kravdagen här så fortsätter vi diskussionen där.

Det kommer även finnas två andra hörn på Kravdagen där vi diskuterar roller och krav.

/ Andreas Lauberts, Knowit Require