Skip to content

Lorem ipsum

Nope, vi har inte glömt att byta ut platshållartexten i rubriken. Den klassiska exempeltexten ”Lorem ipsum” är faktiskt ämnet för det här blogginlägget.

Inom webbdesign använder vi rätt ofta platshållartext för att exemplifiera texter i lägen där vi inte har tillgång till det riktiga textinnehållet.

Flera designverktyg har funktioner för utfyllnadstext inbyggt eller som plugin, eller så kan man enkelt hitta det på nätet.

Lorem ipsum-generatorer

Själv använder jag oftast gamla goda lipsum.com för att generera exempeltext, men det finns got om mer humoristiska versioner. Här är några (mer eller mindre lämpliga) exempel:

Cat ipsum – för kattmänniskan
http://www.catipsum.com/
Space ipsum – 'cause why not fill up that space with some space?
http://spaceipsum.com/
Hipster ipsum – beer me
http://hipsum.co/
Hacker ipsum – för design med kodkänsla?
http://hackeripsum.com/
Cupcake ipsum – en sötare ipsum-generator
http://www.cupcakeipsum.com/
Samuel L. Jackson ipsum – motherfucking placeholder text

Pokémon ipsum – You've gotta catch 'em all
http://nyarth.net/ipsum/
The Big Lebowski ipsum
http://www.lebowskiipsum.com/
Pirate ipsum... arrr!
http://pirateipsum.me/
Riker ipsum – för trekkien
ipsum link
Zombie ipsum – not only braaaaiiins
http://www.zombieipsum.com/
Cheese ipsum – den ostigaste ipsum-generatorn
http://www.cheeseipsum.co.uk/
Hodor ipsum – för varför säga mer?
http://hodoripsum.com/
Jag hittar förvånande nog ingen Guardians of the Galaxy-inspirerad ipsum-generator på temat ”I am Groot”, så där finns en lucka om någon är sugen på att bygga en. ;)

 

Använd omdömet

Det är förstås rekommenderat att tänka på målgruppen även när man väljer ipsum-generator. Är kunden vegetarian kanske det inte faller i god jord att visa designskisser med text från baconipsum. Och jag skulle inte våga mig på att generera exempeltext med fiftyshadesgenerator (Obs, not safe for work!) i något professionellt sammanhang.

 

Autentisk text är att föredra

En annan bra sak att tänka på är att resultatet blir bättre om du har tillgång till verkliga eller åtminstone verklighetsliknande texter när du designar. Klassisk Lorem ipsum-text saknar å, ä och ö och innehåller inte samma mängd långa ord som vi generellt använder i svenskan. (På samma sätt bör du inte enbart testa med svensk platshållartext, om sajten/tjänsten/trycksaken ska fyllas med text på finska.)

Det kan vara lätt att få element som menyer och sidrubriker att se bra ut med tillrättalagd text, för att sedan upptäcka att designen inte alls håller måttet när det riktiga innehållet kommer på plats. Utgå så gott det går från verklighetsliknande förhållanden.