Skip to content

Kontinuerligt lärande? - Utmana Status Quo

I mitt tidigare yrke utvärderade jag kompetenser i relation till deras yrke och i mötet identifiera eventuella funktionsvariationer genom en dialog med personen i fråga. Det var en nödvändig analys för att kunna bedöma vilken insats som behövdes i nästkommande anställning. Att hantera människor med olika typer av funktionsvariationer kräver en viss kompetens som jag erhöll i mötet med kunderna men även genom internutbildningar av psykologer. Lärdomar om människors kroppsspråk och känslouttryck för att förbättra min egen kommunikation har varit ovärderliga insikter.  Efter tio år i yrket har jag mer än 8000 arbetstimmar i dialog med kund, där jag behövt applicera dessa kunskaper i varje enskilt möte. 

Jag beskriver arbetstiden för att ge dig som läsare en bättre bakgrund av min yrkesnivå och kunskap av människors dagliga kamp i den utsatta situation som det innebär att inte längre upprätthålla Status Quo i form av en anställning.

Yrkestitlar och förändring

Under tiden som jag arbetade med arbetsmarknadspolitisk verksamhet blev en sak väldigt tydlig; arbetstitlar kommer och går, precis som kraven. Med förändring behöver även människor förändras, för att inte riskera arbetslöshet på kort och lång sikt. Vissa har svårare än andra att anpassa och förändra, då de formas av sina uppfattningar, beteenden och mentala modeller

Mer förväntas av en person idag än någonsin tidigare liksom förmågan att anpassa sig och lära nytt. Hur börjar man att lära sig något nytt varje dag? 

Vikten av rätt påverkan (din omgivning) 

Min mor lärde mig i tidig ålder att alltid ställa frågan “Varför” och skapade därmed ett nyfiket litet barn. Ifrågasättandet blev ett verktyg jag sedermera använde mig av i mitt liv. Det skapade en nyfikenhet som drev mig till tvära kast i utforskandet av det jag fann lockande, i min ungdom. Däribland kan jag nämna; fridykning, Enduro, en jägarexamen, matlagning, latinamerikansk dans och utlandsstudier.

Som vuxen ledde mig nyfikenheten till att fördjupa mig i mitt yrkesliv. På egen hand gick jag igenom webbsidors källkoder för att se hur de var konstruerade och därefter utbildade jag mig själv i HTML och CSS via webben och efter ett antal egen programmerade hemsidor fattade jag beslutet att utbilda mig till UX-designer (kognitionsvetenskap). Det i sin tur ledde mig till yrket som kravanalytiker. Vid sidan av det började jag med fotografering och film via YouTube och skapade en egen YouTube-kanal för barn.

En annan väldigt inflytelserik person i mitt liv, förutom min kära mor, var min första chef på Arbetsförmedlingen. Han berättade att han alltid ställde sig själv frågan; “Vad har jag lärt mig idag?”. Det skapade ett helt nytt beteende hos mig och en ny mental modell.

Från dessa insikter har jag lärt mig att alltid få ut något av varje interaktion i livet. Lite som ett retrospektiv efter varje möte eller situation.  

Men vad betyder allt detta?  

Du kanske tänker hur allt detta passar in i mitt arbete som kravanalytiker? Genom att förstå min omgivning bättre så tillför det värde till analysdelen i yrket som kravanalytiker. Vidare utmanar det mitt Status Quo varje enskild dag. Så för mig blir min “Mentala Modell” att varje dag "Utmana Status Quo". 

Mina insikter 

Den enskilt mest utmanande uppgiften har onekligen varit att bryta ner mina inlärda tankemönster varje morgon genom att säga till mig själv: 

“Jag kan inget, jag vet inget och jag har inga lösningar!” 

 På så sätt kan jag ifrågasätta allt jag gör och på samma gång släppa pressen av att alltid behöva leverera en perfekt lösning, som vi alla vet ändå inte existerar. Att göra ifrågasättandet till en vana har blivit en del av min mentala modell och hur jag lever mitt liv. 

Allt eftersom tiden har gått så har den nya modellen blivit en formula varefter jag lever mitt liv precis som seriemaraton på Netflix har blivit en ovana för andra. Jag tillbringar helst min fritid med att utbilda mig inom AI, fotografering och filmning via Youtube samt fortutbildning inom UX-design via webben. Min utbildning är egenhändigt ihopsnickrad för att passa in i min vardag och inte en lärares schema, vilket gör att lusten att lära alltid finns där. 

Även om många kanske vet att de behöver skola om sig, är det i sig förenligt med kostnader i tid och ekonomi. Man kan fråga sig om det ordinarie skolsystemet och CSN uppfyller dagens behov? Nej, skulle jag säga. Du behöver tänka på vilken utbildning du vill påbörja, så att du inte väljer juridik eller ekonomi där vi ser att programvara och AI börjar automatisera inträdesjobben och reducera behovet av en jurist eller ekonom.  

Då det brukar ta minst 3 år för att få en kandidat inom ett ämne så kanske det ämnet är automatiserat när du är klar. Vi ser till exempel att IBM’s “Watson” tar hand om inträdesjobben som jurist på vissa juristbolag i USA. Det tar timmar för “Watson” att göra samma arbete som det tar en jurist en vecka att läsa in sig på. “Watson” gör dessutom diagnoser på ett sjukhus i Boston, USA. Och AI designar och printar metallkonstruktioner i 3D inom tillverkningsindustrin idag.  

 Vad jag försöker förmedla är att man inte ska sluta lära sig nya saker idag då världen förändras. Om din hjärna skall vara tillräckligt elastisk för att vara snabb och effektiv, behöver du använda den för att bygga nya mentala modeller och nervbanor genom ett kontinuerligt lärande.

Hur? 

  1. Börja i liten skala med något du tycker är kul.
  2.  “Gör det utan KRAV på dig SJÄLV!”  
  3. Lär dig något nytt i en minut eller så länge det är intressant. 
  4. När du tappar energi så tar du på dig skorna och går ut och går i 20 minuter. Du blir mer kreativ och dämpar eventuell ångest.   

Lärandet slutar aldrig. Du bör kanske därför behandla livet som ett kontinuerligt lärande.

Behovet av att kicka igång den logiska beslutsdelen i din hjärna, istället för att slaviskt leva i det periferala och emotionella systemet är viktigare idag än någonsin.

 Börja NU! 

Plocka upp din mobiltelefon, platta, laptop eller bok och börja forma din nya kompetens inför morgondagens värld genom att Utmana “DIN” Status Quo!