Skip to content

Konsten att välja rätt verktyg för klimatberäkning - Navigera det digitala landskapet

I en tid av växande oro över klimatförändringar inser företag och organisationer runt om i världen behovet av korrekt, heltäckande och tillförlitlig klimatrapportering. Denna uppgift kan vara komplex och tidskrävande, men med rätt mjukvarulösning blir den mycket mer hanterbar. I den här texten kommer vi att utforska några av de viktigaste faktorerna att tänka på när du väljer en mjukvarulösning för klimatrapportering och analys.

funfornot#254998

(Ungefär som att välja webbläsare... det finns många att välja på! Bild lånad från: https://pc-technology-news.blogspot.com/)

  1. Bedömning av dina behov

Innan du dyker in i programvarualternativ är det viktigt att bedöma organisationens specifika krav på klimatrapportering. Tänk på omfattningen och komplexiteten i den data du behöver för att samla in, analysera och rapportera. Tänk också på de specifika rapporteringsramarna eller reglerna du måste följa, eftersom dessa kan påverka de funktioner som krävs i din programvarulösning. Läs gärna mer om ramverken som lanseras inom EU:s gröna giv, CSRD, som rullas ut nu under hösten.

 Ska organisationens totala fotavtryck summeras, eller är det specifika produkter som är av intresse?
 Följer ni GHG Protocol eller finns det andra ramverk som styr, t.ex klimatmål enligt Science Based Targets (SBT)? 


  1. Datainsamling och integration

Klimatrapportering innebär att samla in data från många olika källor, såsom energiförbrukning, transporter, inköpta varor och tjänster (leverantörer), osv, osv. Därför är det viktigt att din programvarulösning kan integreras sömlöst med flera system, databaser och datakällor. En effektiv programvaruplattform bör dessutom automatiskt kunna aggregera, validera och analysera stora mängder data, vilket sparar tid och frustration.

I takt med att systemfloran växer på marknaden kommer också nya lösningar för att bistå i dataintegreringen. Bland de senaste programmen finns t.ex Microsoft Sustainability Manager som från början bygger på en automatiserad datainsamling via alla befintliga Microsoft-lösningar och andra databaser.

Trycktesta mjukvarorna ordentligt! Många lovar automatiska överföringar, API:er och integrationer, men frågan är ofta hur långt åtagandet går. Måste ni ändå bereda datan manuellt innan den kan läsas in?

  1. Anpassningsbara rapporter och dashboards

Intuitiva och anpassningsbara dashboards för att analysera resultaten ger dig möjlighet att presentera viktiga klimatmått och indikatorer effektivt. Möjligheten att skapa visuellt tilltalande och interaktiva rapporter förbättrar engagemanget för användare och intressenter, och förenklar komplexa data för enklare förståelse. Leta efter en lösning som gör att du kan generera omfattande, visuellt rika rapporter som också visar framsteg över tid.

Analys av datan blir viktigare och viktigare, men ha i åtanke vad ni verkligen är ute efter.
Många mjukvaror har visuellt tilltalande upplägg men som ändå kanske inte möter den output ni eftersöker när resultaten är klara.

  1. Datanoggrannhet och kvalitetssäkring

För att säkerställa integriteten i din klimatrapportering bör programvarulösningar innehålla robusta mekanismer för datavalidering. Möjligheten att utföra omfattande datakvalitetskontroller hjälper till att identifiera inkonsekvenser, fel eller avvikelser, så att du snabbt kan åtgärda problem och upprätthålla trovärdigheten. Att välja program som inte kan erbjuda transparens är en risk, inte minst i takt med att klimatboksluten blir revisionspliktiga inom CSRD.

En fin utsida garanterar inte en fin insida; se till att motorn i programmet levererar det ni behöver i form av transparenta beräkningar, tydliga antaganden, korrekta och relevanta emissionsfaktorer och att ni lätt kan förstå vad som sker när er data går genom systemet.
Det är ni som ska äga innehållet och kunna svara på alla tänkbara frågor kring siffrorna!

  1. Skalbarhet och flexibilitet

I takt med att kraven på klimatrapportering utvecklas bör din programvarulösning kunna anpassas till nya rapporteringsstandarder och ramverk. Genom att välja en lösning som är skalbar och flexibel säkerställer du att den kan hantera framtida ändringar i rapporteringsbehoven, vilket minskar sannolikheten för kostsamma programvarubyten eller manuella lösningar.

En del program är dyra och omständiga att ändra strukturen i, ha det i åtanke, speciellt om ni är ett snabbt växande bolag.

  1. Expertstöd och utbildning

Även med en användarvänlig programvarulösning är kontinuerlig support och utbildning avgörande för att effektivt utnyttja dess fulla potential. Leta efter leverantörer som kan erbjuda den utbildning och support som just ni behöver. Att se till att ditt team är utrustat med nödvändig kunskap och hjälp kommer att resultera i en smidigare process och optimerad användning av programvaran.

Det är inte ovanligt att systemstöd är framtaget av duktiga programmerare och tekniker.
Se till att ni har tillgång till rätt support både i form av teknik och sakkunskap.
Flera nya plattformar säljer licenser i samarbete med sakkunniga konsulter.

Sammanfattat

Valet av en programvarulösning för klimatrapportering kräver noggrant övervägande av organisationens specifika behov. Ha i åtanke skalbarhet och transparens, samt den typ av precision som verktyget erbjuder. Genom att kombinera effektiv (och även automatiserad) datainsamling med relevanta emissionsfaktorer och datavalidering kan du förbättra noggrannheten i dina beräkningar.

Kom ihåg att välja rätt programvarulösning inte bara förenklar rapporteringsprocessen utan förbättrar också förståelsen för er organisations klimatpåverkan, vilket i slutändan hjälper organisationer att fatta välgrundade beslut för att minska utsläppen och hitta nya affärsmöjligheter.

Boka möte med Carl