Skip to content

Kompetensbristen inom cybersäkerhet skenar

Idag är första dagen i cybersäkerhetsmånaden. Det har hänt mycket under det här året och pandemin har också satt stora spår i vårt digitala samhälle. Mest på ett positivt sätt. Vi har digitaliserat och utvecklat våra arbetssätt på bara några månader – något som annars skulle ha tagit åratal. Plötsligt har vi digitala möten och arbetsgrupper med människor över hela världen på ett sätt vi aldrig haft tidigare. Vi sitter på lantstället och utvecklar nya system. Styrelsemöten sker utan många smutsiga flygmil och internationella samarbeten frodas trots att alla medverkande arbetar från sina hem. Företag och myndigheter har tvingats till att ta ett långt steg in i framtiden och utveckla nya tekniska plattformar och stöd för sina medarbetare.

Samtidigt har detta skett i en tid där vi redan nu har en stor brist på kompetens inom cybersäkerhetsområdet i hela världen. I USA ökade t.ex. efterfrågan på personer som arbetar med cybersäkerhet med 65% mellan 1 februari och 10 april i år.

Nu har kompetensbrist seglat upp som den största risken inom cybersäkerhet i ISSAs undersökning The Life and Times of Cybersecurity Professionals 2020. Och jag håller helt med, läget är akut.

Det här är inga nyheter. Efterfrågan har växt med ca 10 procent om året sedan 2015 samtidigt som tillväxten i branschen inte varit i närheten så stor. Under flera år var den till och med 0 procent i Sverige.

Jag har på senare tid sett att folk uppmärksammat detta och efterlyst fler utbildningar på högskolenivå inom cybersäkerhet. Visst skulle det vara bra, men främst behöver befintliga utbildningar utvecklas och kombineras med t ex artificiell intelligens, IoT och juridik. Men det skulle inte lösa det egentliga problemet, att få produktiva medarbetare i våra företag och organisationer. Det finns nämligen redan bra utbildningar, men alldeles för få företag och myndigheter som tar emot studenterna och lär upp dem när de kommer ut i arbetslivet. Majoriteten slåss istället om de som har över tio års erfarenhet och klagar sedan över att de är för få och att ingen söker deras vakanser.

Det här håller inte längre, Sveriges konkurrenskraft haltar, projekt försenas och samhällets risker blir för höga. I den bästa av världar skulle vi ha motsvarande en AT-utbildning där våra stora myndigheter och bolag samverkade med högskolor och universitet. Men vi hinner inte vänta på att det ska bli verklighet, om det någonsin blir det. Vi måste tillsammans hantera det här problemet. Vi utmanar nu branschen att ta emot exjobbare och sedan anställa och lära upp framtidens cyberhjältar. Vi på Knowit kommer ta emot minst åtta exjobbare inom cybersäkerhet och juridik våren 2021. Dessutom kommer vi genomföra vårt cyberhjälteprogram, ett utbildningsprogram för nyexade, i höst. Är ni med?

Nu kör vi.

 /Åsa Schwarz