Skip to content

Knowitkollega håller GDPR-kurs

Den 13-14:e november håller kollegan Maria Mörk en kurs inom operativt arbete med den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet är att ge ett konkret stöd och utbyte av erfarenheter i GDPR-införandeprojekt.

Kursen genomförs i Företagsuniversitets regi och du kommer under kursen få möjlighet att inventera din verksamhets nuläge, lära dig hur ni kartlägger information och prioriterar för att införa de nya rutinerna. Du kommer också att få lära dig vilka investeringar som är nödvändiga, hur man ska kravställa konsulter och sourcingpartners och hur tredjelandsavtal ska upprättas. Dessutom diskuteras bland annat ansvar och roller.

Se till att säkra ditt deltagande och boka en plats här. Kursen hålls i Stockholm. Ytterligare ett kurstillfälle är inplanerat i början av december.

Läs mer här!