Skip to content

Knowit visar sin breda GDPR-kompetens i upphandling

Knowit har vunnit Ale kommuns direktupphandling avseende projektledare för implementering av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Bakom anbudet ligger en god teaminsats och vi är såklart väldigt glada och stolta över att få mottaga följande motivering för tilldelningsbeslutet:

Knowit har den längsta och bredaste erfarenheten av att arbeta med implementering av dataskyddsförordningen av de leverantörer som lämnat anbud. Det framgår bl a av att Knowit har en utvecklad metodhandbok – Nuläge + av Dataskyddsförordningen, GDPR – som används inom företaget och av att Knowit är involverad i flera olika implementeringsprojekt av dataskyddsförordningen i stora organisationer, såväl inom enskild som offentlig sektor, vilka kännetecknas av komplexa informationsflöden och en rik flora av olika systemstöd, IT-lösningar och verksamhetsprocesser. Knowit har till det aktuella anbudet dessutom fogat en projektplan som just visar på en medvetenhet hos leverantören om bredden och komplexiteten av verksamheter i en kommun och där bedömningen är att projektplanen kan genomföras under den tid och med de resurser som står tillbuds.

För information om de GDPR-tjänster som vi på Knowit erbjuder, besök vår hemsida här.