Skip to content

Knowit värvar säkerhetsprofil

Konsultbolaget Knowit stärker sin säkerhetssatsning genom att ta in profilen Åsa Schwarz som marknads- och försäljningschef för sitt säkerhetsbolag Knowit Secure.

  it24
Där blir hennes uppdrag att positionera Knowit till att bli en av de ledande leverantörerna av outsourcad säkerhet.Åsa Schwarz är ett känt namn inom säkerhetsområdet och kommer närmast från en roll som it-säkerhetskonsult på Cybercom, ett jobb som hon delat med att skriva böcker.– Knowit har redan blivit en av de vassaste säkerhetskonsulterna. Det ska bli kul att se vad vi kan åstadkomma tillsammans i framtiden, säger Åsa Schwarz, som redan tillträtt sin nya befattning på Knowit.

Knowit med specialistbolaget Knowit Secure har växt kraftigt inom säkerhetsområdet, där bolaget på ett och ett halvt år gått från noll till 25 anställda och där målet är att vara 30 medarbetare vid årets slut.

– Efterfrågan på it- och informationssäkerhet växer i takt med att företagens situation blir allt mer komplex med outsourcing, molntjänster och sociala medier. Samtidigt blir cyberkriminaliteten allt mer organiserad och målinriktad, säger Åsa Schwarz.

Först publicerad: 2013-03-27 10:05 på IT24