Skip to content

Knowit starkare inom fysisk säkerhet och personsäkerhet

bildKnowit Secure breddar sin verksamhet mot fysisk säkerhet och personsäkerhet samt förstärker sig inom informationssäkerhet genom att Victor Langåssve certifierat sig som CPP.
CPP står för Certified Protection Professional och anses av många vara den mest erkända och omfattade certifieringen inom säkerhet som inte direkt har med IT att göra. Det ställs höga krav på kunskap inom ledning av säkerhet och avancerade kunskaper inom säkerhetslösningar samt tillämpar god affärssed.

”Denna certifiering är intressant då den skiljer sig ganska mycket från alla de andra IT- och informationssäkerhetscertifieringar, säger Victor Langåssve. Några områden som jag tycker det kan finnas brister inom är hur man skyddar medarbetare utan att negativt påverka arbetseffektiviteten, hur man genomför olika utredningar och förhör på både ett trevligt och smart sätt och hur man på bästa sätt bör bygga upp en heltäckande säkerhetsorganisation inom ett företag eller inom en statlig verksamhet.