Skip to content

Knowit deltar i innovationsnod för cybersäkerhet

Cybernode är en svensk nod som arbetar för att accelerera innovation och forskning inom cybersäkerhet. Genom att samla näringsliv, akademi och offentlig sektor kommer projektet att identifiera, prioritera, initiera och driva forsknings- och innovationsaktiviteter inom cybersäkerhetsområdet.

Bland medlemmarna i Cybernode finns flera företag och organisationer från Östergötland, där behovet av att samla kraft inom cybersäkerhet är särskilt stort – inte minst på grund av de verksamheter med stora behov av säkerhetskompetens som finns i regionen. Två viktiga aktörer här som är medlemmar är Linköpings universitet och Linköping Science Park.

Vi på Knowit bidrar med kompetens inom området och är aktiva medlemmar i noden. Anders Römert, regionansvarig och konsultchef inom cybersäkerhet och juridik i Linköping berättar mer om medlemskapet:

– Det finns väldigt mycket kompetens och potential inom cybersäkerhet i Östergötland och vi är stolta över att få vara med och representera regionen.

Magnus Sjölund, säkerhetskonsult och Knowits representant i Cybernode, tillägger:

– Att samla kompetens och möjliggöra samarbete och kunskapsdelning för de samhällsaktörer som behöver det bäst är stora anledningar till varför vi tycker det är viktigt att vara en del av innovationsnoden.Vinnova svarar för finansieringen medan RISE Cybersäkerhetsenhet koordinerar nodens arbete.

 

Läs mer om Cybernode här.

Mer information om hur Östergötland representeras i Cybernode hittar du här.