Skip to content

Inspelat webbinarium: Introduktion till det smarta samhället

Höstens webbinarieserie om det smarta samhället inleddes med att jag och Filip Dijak höll i en ”introduktion till det smarta samhället”. Här kan du se det inspelade webbinariet och läsa sammanfattningen.

Webbinariet "Introduktion till det smarta samhället" ägde rum den 3 september 2021 och är det första av sex webbinarier i serien det smarta samhället. Tekniska problem under webbinariet kan ha orsakat lite brus i ljudupptagningen, vi ber om ursäkt för detta. 

Definition av det smarta samhället

Under webbinariet diskuterades att begreppet det smarta samhället tolkas olika bland internationella organisationer, regeringar, kommuner och ner på universitetsnivå. Men en sak som många ändå håller gemensamt är att…

”… ett smart samhälle också är ett hållbart samhälle och som utnyttjar digitaliseringen och ny teknik för att skapa en högre samhällsnytta för invånare, besökare, företag och andra som är en del av det samhällets system.”

Världens utmaningar kopplat till det smarta samhället

Det är viktigt att vi kan ställa oss frågan Hur kan vi bidra till att skapa ett smart samhälle? för att kunna hantera de globala utmaningar som våra samhällen ställs inför. Några exempel på utmaningar som tas upp är:

  1. Den åldrande befolkningen som leder till kvalitetsutmaningar i välfärden. 

  2. Urbaniseringen och ökade rörligheten som skapar mobilitetsutmaningar.

  3. Samhällets klimatpåverkan och den negativa utvecklingen som IPPC-rapporten beskriver.

Exempel på smarta lösningar för ett smart samhälle

Under webbinariet diskuterade vi därför vikten av att knyta an den här typen av projekt och lösningar till konkreta hållbarhetsmål i Agenda 2030, och vi tog upp några internationella och nationella exempel på bra lösningar:

  • Användning av sensorer för att förenkla och effektivisera avfallshanteringen och minimera antalet körningar där sopbilens kapacitet inte utnyttjas fullt ut. I Södertälje och Helsingborg arbetar man så.

  • Användning av sensorer för att optimera bevattning av parker och andra grönytor för att minimera vattenförbrukningen som man bland annat testat i Linköping.

  • Användning av sensorer i vägar för att automatiskt kunna beräkna risken för halka och informera trafikanter om situationen för att öka trafiksäkerheten.

  • Att göra det enklare för medborgaren att välja bort fossilfria drivmedel och erbjuda möjligheter till en utbyggd och flexibel kollektivtrafik eller elcykel-pooler samt el-sparkcyklar som man har i Linköping bland flera.

  • Att man som i Singapore använder och delar öppna data för att öka medvetenheten och kunskapen om hållbara livsstilar samt förenkla för medborgare att ta kloka, mer hållbara beslut. Det kan handla om allt från personlig vatten- och energiförbrukning till trafikstockningar i realtid för att undvika köer och tomgångskörning.

Under webbinariet dök det även upp några frågor från deltagarna:

1. Innovation är grundsten i det smarta samhället – vad gör ni för att bidra med lösningar?
Om vi bortser från att hjälpa våra kunder med genomförandekraft i olika utvecklingsprojekt så försöker vi på Knowit att delta i olika innovationszoner. I dessa zoner så försöker vi samla vår kompetens för att identifiera en utmaning hos en verksamhet och se om vi i mindre skala kan utveckla och testa en lösning. Det handlar mest om att skapa ett forum för kollegor att få känna sig kreativa och testa sina idéer på utmaningar som vi ställs inför.


2. Vilka är framgångsfaktorerna för att börja arbeta med det smarta samhället?
Det viktigaste är att veta vart man ska börja, och kanske framförallt identifiera sina styrkor som organisation. Vi brukar rekommendera att man börjar med en mognadsanalys för att identifiera om det finns lågt hängande frukt som organisationen kan börja med. Oftast är det en utmaning att säkra finansiering och då kan man med hjälp av en mognadsanalys identifiera en lämplig startpunkt så att man med små medel kan starta initiativ som kommer skapa mervärde.

Bygg på din kunskap inom det smarta samhället

Har du missat något av våra tidigare webbinarium om det smarta samhället så kan du ta del av dem här för att stärka din kunskap:

Om bloggaren

Fredrik Eriksson, senior managementkonsult

Har en lång och bred erfarenhet av att utveckla det smarta samhället. Digital infrastruktur, digitala tjänster, idé- och innovationsverksamhet samt öppna data är några av hans styrkeområden.