Skip to content

Inspelat webbinarium: Hur IoT stödjer det smarta samhället?

Det femte webbinariet i höstens serie om det smarta samhället fortsatte med att Oscar Spaak berättade om ”Hur IoT stödjer det smarta samhället”. Här kan du se det inspelade webbinariet och läsa sammanfattningen.

Webbinariet ”Hur IoT stödjer det smarta samhället” ägde rum den 29 oktober 2021 och är det femte av sex webbinariet i serien det smarta samhället.

Vad är IoT?

Definitionen av IoT, Internet of Things, eller på svenska sakernas internet är ett samlingsnamn för de tekniker som gör att vardagsföremål som hushållsapparater, kläder, fordon, maskiner, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling kan styras eller utbyta data över nätet. Vanligtvis används sensorer för att koppla upp saker som exempelvis en träningsklocka. Sensorn i sig är inte smart, utan den används för att samla in data som senare skickas till en gateway. Till gatewayen kan flera olika sensorer skicka data, som från gatewayen kanaliseras och skickas till molnet eller ett datahanteringsverktyg där data kan analyseras för att skapa insikter. I exemplet med träningsklockan kan det vara att sammanställa insikter om hur effektivt ditt senaste padelpass varit.

IoT förstärker våra sinnen

Under webbinariet diskuterades även hur IoT:s roll i det smarta samhället i förlängningen kan jämföras med människans sinnen. Vi använder våra sinnen för att förstå vår omgivning. Vi använder vår syn, vårt luktsinne och vår smak för att avgöra om något är ätbart eller farligt för oss. Om vi bara hade använt luktsinnet kanske vi aldrig hade identifierat att det finns ätbara mögelostar. På samma sätt kan IoT användas för att öka kunskapen om samhället.

IoT förändrar affärsmodeller

IoT är inte bara en förutsättningen för att datadrivet samhälle, det är också ett sätt att förändra sin affärsmodell. Ett exempel är Husqvarna som har utvecklat sitt kunderbjudande från att sälja gräsklippare av olika slag till att istället sälja gröna ytor till sina kunder. Detta möjliggörs genom att samla in information från de uppkopplade gräsklipparna om grönytorna och använda den informationen för att förstå, inte bara hur gräsklipparen kan utvecklas men också gräset självt. Hur snabbt växer det eller hur ofta vattnas det, allt för att kunna ta mer hållbara beslut. Fler exempel på IoT i det smarta samhället kan ses i spelaren ovan.

Diskussionsfrågor från deltagarna

1. Varför är det så stort fokus på (självkörande) bilar? Det finns ju många områden som skulle kunna automatiseras?

Just nu har det skett en stor omställning för privatmarknaden inom fordonsteknik och därav syns och hörs bilmarknaden extremt mycket, detta både genom omställningen av bränsle och övergången till mer ”självkörande” funktionalitet.

2. Vad händer när tillverkaren slutar supportera din uppkopplade diskmaskin – har de öppna standarder/apier nu?

Som med alla teknikskiften så kommer vi få leva med en begränsad livslängd på en del produkter. En trend är att mer blir utbytbart och även teknik som OTA (over the air) låter tillverkaren uppdatera sina produkter efter köp. Positivt också för IoT är att de stora bolagen (Amazon, Google, IKEA m.fl.) gått samman kring Matter som standard, där det tidigare funnits stora meningsskiljaktigheter.

3. Ska man välja LoRa eller 5G för kommunikation?

Beroende på vilken typ av tjänst man vill skapa. LoRa och 5G är bra på olika sätt där man förenklat kan säga att LoRa är bra för energisnåla lösningar med låg mängd data t.ex. temperatursensor, medan 5G är bra för tjänster som kräver hög mängd data t.ex. kameraövervakning. Det finns även fler uppkopplingsmöjligheter och kombinationer av dessa som används idag.

4. Vad är nytt och hett inom IoT?

Epishine är ett häftigt bolag som kommer bidra till nya långsiktiga lösningar med sina ”sol”celler som fungerar med inomhusbelysning. Till det så är energiomställningen och hållbarhet ett stort fokus där IoT ger stöd för att balansera el i byggnader och städer. Vidare skulle jag säga att med stöd av AI så kommer det mer kamerabaserade lösningar också för att kunna samla in och mäta fler saker samtidigt med en enhet.

Bygg på din kunskap inom det smarta samhället

Har du missat något av våra tidigare webbinarium om det smarta samhället så kan du ta del av dem här för att stärka din kunskap:

Om bloggaren

Filip Dijak, managementkonsult
Har erfarenhet från att arbeta med öppna data på regional och nationell nivå samt digitala strategier och verksamhetsutveckling.