Skip to content

HR måste börja ställa digitala krav

Digitaliseringen kommer med stormsteg in i vår vardag medan många HR-organisationer fortfarande är väldigt oförberedda. Generation Z, födda med en Ipad i handen, ställer helt andra krav på en digital organisation än vad vi sett hittills. Om inte HR kan skapa en hållbar digital organisation, kanske de måste börja fundera över sin roll i framtiden.

När man pratar med HR- och lönechefer om hur digitaliseringen kan komma att påverka oss tittar de inte alltför sällan i backspegeln och menar på allt som redan gjorts och rationaliserats. De har svårt att se att så mycket mer skulle kunna ske framåt, åtminstone inte så fort. Digital transformation, digital disruption och andra ord som används när vi pratar om digitaliseringen är fortfarande okända för många inom HR-funktionen. Och det är sällan varken cheferna eller systemleverantörerna som är de som har bäst koll, utan medarbetarna och användarna av systemen.

Organisationer som står inför att genomföra systemuppgraderingar inom HR och/eller lön gör det ibland på grund av att systemleverantörerna själva har gjort plattformsbyten för sina system. Systemen i sig har dock inte genomgått några särskilt utvecklade eller nytänkande åtgärder och pratar man med systemleverantörerna inom lön är inte heller utvecklingstakten något som imponerar. Enkla önskemål beräknas ta flera år att utveckla. Här krävs det starka nytänkande beställare som ställer tuffare krav!

När teknologin erbjuder digitalisering av fler områden inom HR innebär det att organisationer kan spara in på mycket administration, och därmed även se över löneadministratören som funktion. Forskning visar att 80 % av all administration inom HR, lön och ekonomi kommer att försvinna inom 20 år. Här gäller det att hitta nya roller för HR-funktioner som vi idag kanske tar för givet.

HR måste arbeta mer digitalt och agilt

Det står därför helt utan tvivel att HR:s roller kommer att se annorlunda ut i framtiden. Man behöver vara mer proaktiv och bidra till affärsmässiga beslut genom att tolka och analysera information och ta fram åtgärder som behöver vidtas för att nå önskade resultat i verksamheten. HR-funktionen behöver arbeta mer utifrån verksamhetsmålen istället för sina egna mål och enligt de traditionsenliga HR-processerna. Istället för att arbeta efter fastställda processer behöver HR arbeta mer digitalt och agilt med att anpassa sina insatser till verksamhetens behov när de uppstår.

Som före detta lönechef vet jag att det inte alltid är det lättaste att hänga med och påverka utvecklingen på området, särskilt inte i en tid som denna när digitaliseringen pågår för fullt. Men jag vet också att den organisation som idag inte börjat se över sina interna processer och ställa krav på sina systemleverantörer att skapa sömlösa digitala system, de ligger farligt till när framtiden väl är här.