Skip to content

Vi fortsätter växla upp inom samhällssäkerhet

Knowit vill vara med i skapandet av ett digitalt samhälle där alla kan känna sig trygga. En del av detta är att stötta de verksamheter som på olika sätt är viktiga för det samhälle vi alla är en del av.

Vi på Knowit har under lång tid varit en engagerad kraft i digitaliseringen och säkerheten kopplad till den. Men då gränsen mellan system och samhälle i allt högre utsträckning suddas ut och cyber-fysiska system som självkörande bilar kommer ut på vägarna, eller SJ:s biljettsystem som påverkar systemen för avgångar, ställs riskerna på sin spets. Risker som nu enligt lag måste bemötas av verksamheterna, metodiskt och utförligt. 

Som en del i vår satsning inom samhällssäkerhet bjuder vi i slutet av februari in till ett frukostseminarium om den nya Säkerhetsskyddslagen (2018:585) som träder i kraft 2019-04-01. Lagen gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). Vad detta innebär kommer Marie Sjöberg att berätta mer om under seminariet. Marie är senior jurist med över tio års erfarenhet av  säkerhetsarbete, bland annat från Säkerhetspolisens säkerhetskyddsenhet. 

Vi hoppas att detta kan bli ett tillfälle för er att komma till nya insikter och nå ett större nätverk med säkerhetskollegor från andra verksamheter.

Välkomna att anmäla er nedan:
https://www.knowit.se/academy/insight/vad-innebar-den-nya-sakerhetsskyddslagen-for-olika-verksamheter/