Skip to content

Från skepsis till acceptans - Testare är IT-världens Sherlock Holmes

I denna blogg skriver vi om Quality Assurance (QA) och Test. Vi kommer att ta upp aktuella frågor inom området och dela med oss av erfarenheter. Vi som bloggar är konsulter med inriktning mot QA och Test. Många av oss har lång erfarenhet inom området och har roller som QA-strateger, QA-arkitekter och Testledare. Andra arbetar med test på en djupare teknisk nivå, nära utvecklare och utvecklingsmiljön, och ytterligare några är djupt specialiserade inom prestanda- eller automatiserade tester. Gemensamt för oss alla är att vi brinner för QA och Test!

Hur är arbetet som konsult inom QA och Test?

Testare är specialister på att bedriva kreativt detektivarbete. Vilket sparar både tid och pengar för våra kunder. Men det har inte alltid varit självklart att kvalité eftersträvas i en utvecklingsprocess. Förr blev testare ofta bemötta med en viss skepsis. Utvecklaren visste att testaren var där för att leta fram fel och många tog illa vid sig när resultat från test presenterades. Förståelsen för kvalitésäkring hamnade bakom den enskilda individens jag. Idag är det annorlunda, arbetet en testare utför brukar både fascinera och intressera omgivningen. Branschen har mognat, det finns en förståelse och uppskattning för ett ständigt pågående kvalitetsarbete.

QA och Test har blivit en självklar del av utvecklingsprocessen. Allt fler inser fördelarna med att kvalitetssäkra tidigt i processen. En duktig testare ifrågasätter redan från start så kallade ”luddiga” mål, exempelvis som att en webbsida ska vara ”snabbare” eller ”mycket mer tillgänglig”. För vad innebär egentligen den typen av mål? Och om vi inte förstår vad de innebär, hur kommer resultatet att bli? Sådana formuleringar bäddar för problem längre fram. Därför behövs duktiga testare som kvalitetssäkrar redan från start genom att ifrågasätta oklarheter. Ju tidigare i processen det ringas in vad målet är, desto mer tid och pengar sparas. Pengar som annars, med stor sannolikhet, hade gått åt till att felsöka och göra korrigeringar senare i utvecklingsprocessen.

Testare är inte längre ”the bad guys” som kommer in mot slutet av ett projekt. Istället framstår vi många gånger som hjältar. En person som värnar om kvalitén tidigt i leveransen och som ställer krav på att slutresultatet uppnår den kvalité som förväntas av användarna.