Skip to content

Eyetracking som komplement till webbanalys

Studiefrämjandet och Knowit Experience fick nyligen upp Studiefrämjandets nya webbsida och har använt sig av Tobii Pros nya webbaserade eyetracking-verktyg Tobii Pro Sprint för att förbättra användarupplevelsen. Tobii Pro Sprint, som gör det möjligt att se hur en användare interagerar med en webbsida eller produkt, lanserades nyligen och Knowit Experience valdes ut för att testa verktyget under ett halvår. För Studiefrämjandet har insikterna varit en del av analysen av användarnas beteende och är ett sätt att addera objektiva och kvalitativa data till en oftast kvantitativt tung analys.

- När Knowit Experience presenterade den eyetracking de gjort på vår sajt fick vi en del saker vi anat bekräftat och hann åtgärda det innan lansering. Att förstå vad en person faktiskt uppmärksammar, eller ignorerar, ger en annan bild av webbsidan som inte Google Analytics och andra mer tekniska mätningar kan. Det är som att krypa in i huvudet på personen som besöker sidan. Glädjen när man ser att de gör som man tänkt och förståelse för att man bör tänka om när man ser försökspersonernas blick irra runt och inte hitta det de söker är påtaglig, säger Åsa Wrenfelt, webbansvarig på Studiefrämjandet.

Hur väl man än kravställer som kund går det inte alltid att veta hur användarna faktiskt agerar och använder en webbplats eller ett system. Med användningstester studerar vi hur användarna löser definierade uppgifter på webbplatsen. Man observerar, analyserar och rapporterar prioriterade åtgärdslistor och förbättringsförslag för att webbplatsen ska nå uppsatta mål.

- Att kombinera kvantitativa och kvalitativa data gör analysen kopplad till användartester dubbelt så bred. Eyetracking kan ofta vara en bestående del av den kvantitativa analysen. Den data vi får ut fungerar väl när det gäller att säkra upp att vi förstått användaren och användarens beteende, säger Sebastian Vidovic, Head of Client Development på Knowit Experience Stockholm.

Vi har god erfarenhet av att göra användningstester i webbprojekt. Tester genomförs i testlabb eller på plats hos kund. Ibland hemma hos testpersonen för att få en så verklighetstrogen situation som möjligt.

Hur eyetracking fungerar

Eyetracking är en teknik som väldigt exakt kan mäta vad vi fokuserar vår blick på. Genom att följa våra ögonrörelser får vi insikter om vad som fångar vår uppmärksamhet, påverkar vårt beteende eller hur vi visuellt upplever en produkt eller webbsida. Tobii Pro Sprint är ett webbaserat verktyg som låter en användare med en eyetracker dela sin skärm med en annan dator där man i realtid kan följa vad en användare fäster sin blick på och hur personen interagerar med en webbsida. Verktyget gör det möjligt att fånga det första steget i användarupplevelsen och är framtaget för att vara en naturlig del av agila arbetsmetoder där man testar ofta och mycket. 

ladda-ner-white-paper-om-e-handel