Skip to content

Utforska fördelarna med AWS: Erik Günther på Mensas årliga träff

AWS är en av världens största molntjänster, men vad kan man göra där? Varför investerar företag, myndigheter och AWS miljoner på användning och utveckling av molntjänster?
 
Nyligen höll vår seniorkonsult Erik Günther ett föredrag på Mensas årliga träff där han berättade om vad fördelarna med cloud infrastruktur är och med AWS i synnerhet.
 
received_308128995670017~2
 
Före Erik började jobba på Knowit i Malmö arbetade han som ordförande i Mensa Sverige och har jobbat med AWS Cloud Infrastruktur sedan 2010. En stor del av denna tid har han jobbat med automation inom AWS genom användning av IaC ”Infrastructure as Code” för att automatisera driftsättning.
 
I Eriks föreläsning för Mensa Sverige visade han hur enkelt och snabbt det är att driftsätta förändringar. Erik demonstrerade även ett par ”cutting edge” tekniker, bland annat inom generativ AI.