Skip to content

Din guide till en hållbar IT-kostnadsoptimering

I dagens snabbt föränderliga affärsvärld är teknologi viktigare än någonsin för att uppnå en konkurrensfördel. Även om denna situation innebär möjligheter så leder den ofta till ökade kostnader och utmaningar när det gäller att balansera avvägningar mellan kostnad och värde.

 

Sedan pandemin har ökade kostnader varit en stor utmaning för IT-avdelningar, vilket tydligt framgår i grafen nedan, som visar den årliga globala tillväxten av IT-utgifter, baserad på data från Statista. Av denna anledning är inte frågan om du ska investera i teknologi, utan istället: “Hur kan du optimera IT-kostnaderna för en ökad långsiktig lönsamhet?”

 

IT Cost Growth Graph SE

Så optimerar du IT-kostnaderna för en mer långsiktig lönsamhet

Ett vanligt misstag när man startar ett initiativ för IT-kostnadsoptimering är att fokusera på kostnadsbesparingar. Nackdelen med en metod som enbart fokuserar på kostnadsbesparingar är att du riskerar den långsiktiga lönsamheten för kortsiktiga besparingar. Vårt rekommendation är att gå bortom enbart budgetnedskärningar och istället fokusera på att anpassa IT-kostnaderna till företagets mål för en långsiktig lönsamhet.

Ett initiativ för att optimera IT-kostnaderna kan delas in i följande tre faser:

1. Streamline - resultat inom 1 år
Baserat på dataanalys av kostnader och prestanda, kombinerat med insikter från benchmarking, kommer denna fas att hantera möjligheter att eliminera slöseri, minska kostnader och konsolidera resurser. Optimering av molnkostnader och sänkning av leverantörskostnader är två exempel på vanliga aktiviteter. För att bibehålla resultaten från denna fas är det viktigt att införa tillvägagångssätt för kontinuerlig kostnadsstyrning och för att avveckla applikationer.

2. Substitute - resultat inom 2 år
Fokusera på att ersätta och konsolidera kostsamma teknologier med mer kostnadseffektiva alternativ. Se även till att både pågående och kommande utvecklingsinitiativ är kostnadseffektiva och ger en positiv return-on-investment (ROI).

3. Strategize - långsiktiga resultat
Utmana pågående och planerade strategiska IT-investeringar för att säkerställa att de är i linje med företagets strategi och förväntas ge en positiv return-on-investment (ROI). För att framgångsrikt kunna utmana strategiska investeringar är det avgörande att dina IT-mål är i linje med nuvarande affärsstrategi för långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft.

Key Success Factors

Knowit har bred erfarenhet med goda resultat inom lönsamhet och kostnadsoptimering för flera branscher och industrier. Baserat på vår erfarenhet vill vi betona följande Key Success Factors för att nå framgång:

  • Anpassa er till pågående initiativ för att säkerställa att ni förstår hur olika initiativ och deras mål påverkar varandra
  • Använd en datadriven och faktabaserad metod för att säkerställa att ni fattar välgrundade beslut.
  • Utmana den nuvarande situationen och hantera flera möjliga kostnadsbesparingar samtidigt, men fokusera på de största potentialerna.
  • Driv implementeringen top-down för att säkerställa kostnadsbesparingar och kommunicera resultat för att skapa medvetenhet och engagemang inom organisationen.

För att stödja din framtida resa inom kostnadsoptimering har vi utvecklat en matris för olika kostnadsstrategier. Matrisen är baserad på de olika tillvägagångssätt vi har rekommenderat tidigare kunder att anta när de påbörjar ett initiativ inom kostnadsoptimering.

Cost Strategy Matrix SE

 

Vilken är er kostnadsoptimeringsstrategi? Hör av er till oss för att lära er hur ni kan förbättra era IT-kostnader.

 

                                                                                                          

Sargon Danho             John Fellenius             Erik Wingård     

                                            Manager                     Consultant                    Partner