Skip to content

Är hög bounce rate alltid dåligt?

När vi pratar webbanalys med våra kunder kommer diskussionen ofta in på bounce rate. Det är ett värde de ofta stöter på i Google Analytics eller andra verktyg för datainsamling. Ofta är de oroliga för att webbplatsens bounce rate – på svenska kallat avvisningsfrekvens – är för hög. Men bounce rate är ett komplext begrepp. Häng med så reder vi ut!

(Men innan vi börjar: I Google Analytics 4 används inte bounce rate längre. Här kan du läsa mer det.)

Vad är bounce rate (avvisningsfrekvens)?

Om du googlar begreppet får du troligtvis ett svar som liknar ungefär det här: Bounce Rate är andelen besök som har lämnat din webbplats efter att ha besökt enbart en sida (den sidan som besökaren landade på).

För att ta ett exempel: Om avvisningsfrekvensen på en specifik undersida är 70% så skulle det betyda att 70% av alla besök som landade på den här sidan lämnade webbplatsen direkt (stängde webbläsarfönstret, gick bakåt i webbläsaren, surfade in på en annan webbplats) utan att besöka någon annan sida på webbplatsen. 

Men riktigt så enkelt är det inte.

En bounce = endast 1 interaktion med analytics-scriptet

En bounce kan triggas av flera saker beroende på hur spårningen på din webbplats är uppsatt. Rent tekniskt innebär en bounce att det enbart varit en (1) interaktion med analytics-scriptet. 

Om du till exempel har scroll tracking uppsatt som en händelse i Google Analytics så kommer scriptet att triggas ytterligare en gång (förutsatt att besökaren scrollar). Om besökaren sedan lämnar webbplatsen kommer detta alltså inte räknas som en bounce – trots att besökaren bara besökt en sida på webbplatsen.

Såhär:
1. Besökaren landar på sidan (1 interaktion med scriptet)
2. Besökaren scrollar på sidan (2 interaktioner med scriptet)
3. Besökaren lämnar sidan

Här ser du tydligt att besökaren har haft två interaktioner med scriptet, trots att hen sedan lämnat webbplatsen. 

Just exemplet ovan går att komma runt genom att tagga scrolldjup som en händelse men inte som en interaktion. Då kommer bounce rate att spåras som förväntat.

Det viktiga är att du behöver vara insatt i och förstå hur spårningen på din webbplats är uppsatt för att kunna dra rätt slutsatser.

Titta inte på bounce rate för hela webbplatsen

När du loggar in på ditt konto i till exempel Google Analytics kommer du till en översiktssida där bland annat bounce rate/avvisningsfrekvensen visas. Här visas alltså din totala bounce rate för hela webbplatsen. Det är farligt att stirra sig blind på den här siffran för den berättar inte hela sanningen. För att få en rättvis bild av bounce rate bör du titta på en specifik undersida.

Varje undersida har sitt syfte

Om en person googlar efter en specifik sak och landar på en sida på din webbplats där svaret finns – ja, då finns det kanske ingen anledning för den här personen att fortsätta surfa runt på din webbplats. Besökaren kanske letade svar på en specifik fråga eller skulle köpa en produkt som hen redan hade bestämt sig för. Den här typen av sida har troligtvis hög bounce rate – men besökaren har slutfört sin uppgift. Eller konverterat, som det också kallas. 

Det betyder alltså att en undersida med hög bounce rate inte nödvändigtvis behöver prestera dåligt.

Du behöver ställa dig själv frågan för varje sida – eller iallafall de viktigaste sidorna – på din webbplats: Vad är syftet och målet med just den här sidan? Vad vill jag att besökaren ska göra på den här sidan? Först då kan bounce rate vara ett relevant värde att titta på.

Några fall där hög bounce rate inte behöver vara dåligt

  • Kontaktsidor. Besökarens mål är att hitta specifik kontaktinformation som till exempel ett telefonnummer eller en e-postadress.
  • Sidor med öppettider. Besökarens mål är att ta reda på öppettider för en specifik verksamhet.
  • Bloggar. Det är inte ovanligt att bloggar har hög bounce rate. I många bloggverktyg ligger alla inlägg på rad – vilket rent tekniskt räknas som enbart en sida. Så även om besökaren läser flera inlägg kan det här räknas som en bounce rate (igen: beroende på hur spårningen är uppsatt). Det här är viktigt att tänka på om du driver en företagsblogg där datan kommer in på samma Google Analytics-konto som resterande webbplatsen, eftersom bloggens höga bounce rate kan dra upp den generella bounce raten för webbplatsen.
  • Nyhetsartiklar.

Trots att mina exempel ovan kan bidra till en hög bounce rate så har både besökaren och sidan uppnått sitt mål.

Bounce rate är bra – när det används på rätt sätt

Det finns säkert ett syfte för din webbplats – men det är minst lika viktigt att dina undersidor har sina egna syften. Först då kan du börja göra intressanta analyser och använda bounce rate som ett relevant värde.