Skip to content

Digitalisering mot en säkrare arbetsmiljö

I en tid då digitala lösningar formar framtidens arbetsplatser, står Borås Energi och Miljö ut som ett strålande exempel på innovation och framsteg. Charlotte Stålnacke, ansvarig för managementkonsulterbjudandet i väst, har träffat Borås Energi och Miljös IT strateg Fredrik Andersson samt Sven Botzet, ansvarig för elautomation. Här delar de med sig av insikter från ett projekt som inte bara transformerar den interna arbetsmiljön utan också stärker företagets position på marknaden. 

 

Effektivisering och Säkerhet i Fokus 

Genom att digitalisera arbetstillstånd har Borås Energi och Miljö tagit ett stort kliv mot en effektivare och säkrare arbetsmiljö. Detta skifte från manuella processer till digital hantering sparar inte bara tid utan minimerar också risken för fel och förvirring. "Det nya digitala systemet ger oss en mycket bättre kontroll och förmåga att agera snabbt vid eventuella incidenter," säger Sven Botzet. 

 

Digitaliseringen möjliggör även en smidigare processoptimering. "Att digitalisera en arbetsprocess underlättar identifieringen av flaskhalsar och bidrar till kontinuerlig förbättring," förklarar Fredrik Andersson. Detta visar på den breda påverkan digitalisering kan ha, från att förbättra dagliga arbetsflöden till att skapa en säkrare arbetsplats. 

 

Digitalisering Attraherar Framtidens Talanger 

I en värld där unga talanger söker efter arbetsplatser som speglar deras digitala förväntningar, är Borås Energi och Miljös satsning på digitalisering ett klokt drag. "Digitalisering gör det enklare för nya medarbetare att integreras och förstå våra processer," delar Sven med sig av. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa att företaget förblir attraktivt för den kommande generationens arbetskraft. 

 

Nyckeln till Framgång: Samarbete och Engagemang 

Ett genomgående tema i digitaliseringsresan är vikten av samarbete och engagemang från alla inblandade parter. ”Dedikerade projektledare och med erfarenhet från liknande projekt har varit kritiska komponenter för att driva projektet framåt”, säger Fredrik. Vidare har det varit viktigt att projektet haft en tydlig kommunikation och att alla avdelningar engagerats. ”Det krävs ett stort engagemang för att få alla att driva åt samma håll, att lyfta sina blickar och förstå fördelarna”, fortsätter Fredrik.  

 

Louise Berghem och Oscar Söderström, projektledare från Knowit, som spelat centrala roller i projektet, lyfter i sin tur även fram vikten av en engagerad beställare som säkerställer att rätt personer och resurser är involverade utifrån projektets behov, som ytterligare en viktig faktor för framgång. 

 

Lärdomar för Framtiden 

Borås Energi och Miljös digitalisering av arbetstillstånd erbjuder värdefulla lärdomar för andra företag som står inför liknande utmaningar. Genom att dela med sig av deras erfarenheter hoppas vi på Knowit att inspirera till innovation och förändring över hela branschen. Digitalisering är inte bara en teknisk investering; det är en strategi för att bygga en starkare, mer attraktiv och framtidssäker arbetsplats. Genom att omfamna förändring, samarbeta och kommunicera öppet kan vi tillsammans forma en ljusare framtid för våra arbetsplatser. Borås Energi och Miljö är ett strålande exempel på hur teknik kan användas för att inte bara förbättra effektiviteten och säkerheten i arbetsmiljön men också för att stärka ett företags attraktivitet. Låt oss ta med oss dessa insikter och fortsätta att driva innovationen framåt, tillsammans. 

 

Vi på Knowit är stolta över att vara en del av denna resa mot en mer digitaliserad och hållbar framtid. Dela gärna era tankar och erfarenheter kring digitalisering i kommentarsfältet på LinkedIn, eller kontakta oss direkt för att diskutera hur vi kan hjälpa er organisation att navigera digitaliseringens vatten.