Nytt uppdrag inom skogsbranschen

nya uppdrag
HRM-TEAMET PÅ KNOWIT INSIGHT
29.03.2021

Knowit har i mars fått fortsatt förtroende från kund inom skogsbranschen att leda slutfasen av implementeringen av ett nytt lönesystem. Tidigare samarbete har rört bland annat införande av globalt HR-system.