Nytt uppdrag inom föreningsbranschen

nya uppdrag
HRM-TEAMET PÅ KNOWIT INSIGHT
01.04.2021

Knowit har hos en av Sverige största intresseorganisationer efter genomförd förstudie och upphandling fått fortsatt förtroende att projektleda implementation av nytt HR-system.