Skip to content

Det räcker inte med en BI-strategi!

Just nu sitter jag med i projekt där man arbetar med sin digitala resa och all information som den innehåller. Vanligtvis när jag arbetar med frågor som dessa har vi landat i en BI-strategi. I den beskrivs den gemensamma måbilden och dess roadmap utifrån verksamhetens informationsbehov och nuläget. Att få till en genomtänkt prioriterad hantering av BI är viktigt och det har genomförts av de flesta.

Tyvärr har många dock inte prioriterat och landat de digitala analysmöjligheterna på högsta ledningsnivå. Frågorna har diskuterats men har inte landat i några initiativ.

Ett sätt att lyfta frågan är att få till en ny strategisk inriktning för verksamheten kopplad till information.

Detta genomförs genom att man ser över informationspotentialen i olika scenarier. Vad ser jag att min information kan ge för värde. Vilka affärsmodeller, ideér och visioner har jag för min information på kort och på lång sikt?

Många pratar Big-data, köpa data, sälja data, appar och köra datadrivna aktiviteter, kampanjer, analyser och bli ett digitalt bolag. Få gör dock verkliga utredningar där man ser vad som krävs för detta. Går man inte igenom och omprövar ambitionsnivån och satsningen är det svårt att se konsekvenserna av den strategiska inriktningen.

Många ser en potential men är inte beredda på att det krävs nya Business Cases. Dessa måste utredas, konsekvensanalyseras och prioriteras på rätt sätt.

Jag ser att när man får till testade godkända koncept för detta blir det sedan naturligt vad som skall göras. Det blir också självklart att vilka delar som skall ingå i BI-strategin och dess BI-portfölj.

Tyvärr står många och stampar utan att ta tag i verksamhetens strategiska inriktning.

BI och data och dess strategiska inriktning är inget IT-projekt! Det är ett sätt för verksamheten att göra skillnad och få konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna.

Vill ni veta mer om detta så kontakta mig hakan.alsen@knowit.se