Skip to content

Allt du behöver veta om det smarta samhället

Är du nyfiken på vad ett smart och hållbart samhälle är, eller kanske rent av varför det behövs? I det här inlägget kan du läsa om utmaningarna som våra samhällen ställs inför idag och hur vi med hjälp av digitalisering och innovation kan möta dessa utmaningar.

tanja-heffner-509146

Vad är ett smart samhälle?

Det smarta samhället, eller den smarta staden, är ett begrepp som beskriver ett hållbart samhälle som utnyttjar digitalisering, ny teknik och smarta lösningar för att göra livet bättre för invånare, besökare och näringslivet för att nämna några målgrupper i samhället.

Tre utmaningar kopplat till det smarta samhället

1. Ökad urbanisering ökar trycket på infrastruktur

Idag ställs våra samhällen inför flera komplexa globala utmaningar som på något sätt påverkar oss alla. Urbaniseringen och den ökade rörligheten till och i städer, där gränser mellan städer samt nationer börjar suddas, är en sådan utmaning. Det har inneburit att vi reser alltmer och att det blivit trängre i städerna, vilket ställer krav på mera hållbara mobilitetslösningar.

2. Konsekvenser av en åldrande befolkning

Vi lever allt längre vilket innebär en åldrande befolkning där färre kommer behöva ta hand om fler om vi ska upprätthålla den välfärd som vi är vana vid. I Singapore förutspår man att 50% av befolkningen kommer vara 65 år eller äldre år 2050, och situationen är inte obekant för oss i Europa. Från Eurostats data, EU:s statistiska funktion, så kommer flera europeiska länder att befinna sig i en liknande situation där 30-35% kommer vara 65 år eller äldre år 2050.

3. Konsumtionens klimatpåverkan

Vi behöver förbereda oss på att kunna göra mer med mindre, inte minst för att kunna handskas med vår klimatpåverkan. Vår planet har en begränsad mängd resurser vilket vi behöver förhålla oss till. Enligt Naturskyddsföreningen lever vi i Sverige över våra tillgångar och konsumtionsmönstret motsvarar att det finns 4.2 jordklot. Vi lämnar ett stort fotavtryck på vår planet nu när vi reser mer och är mer teknik- samt energiintensiva i vår vårdag. Läs mer på Naturskyddsföreningens webbplats

Hållbar samhällsnytta genom digitalisering

Dessa utmaningar går delvis att hantera genom en digital transformation mot ett smartare och mer hållbart samhälle. Tekniken utgör en central del och den finns där för att höja livskvaliteten och skapa mervärden för medborgare, besökare och verksamma organisationer.

Det smarta samhället handlar om att forma ett hållbart, demokratiskt samhälle med en stark välfärd både här och nu, men också i framtiden. Det kräver en digital infrastruktur för att kunna samla in och analysera data för att skapa insikter som kan leda till värdeskapande digitala tjänster och lösningar.

Några exempel är att skapa smarta mobilitetslösningar med ruttoptimering i realtid, smarta omsorgslösningar med sensorer för fallolyckor, säkrare samhällen med detektorer som känner av pistolskott eller bara höja kunskapsnivån och medvetenheten kring vår resursanvändning och hållbar konsumtion.

Tack vare Agenda 2030 och de 17 globala målen som FN tagit fram, så finns det nu också ett ramverk med tillhörande indikatorer som gör det möjligt att mäta samt följa utvecklingen av hållbara, smarta samhällen. För det smarta samhället bidrar till:

Sociala nyttor Ekonomiska nyttor Ekologiska nyttor
Ökad jämställdhet Ökad tillväxt Ökad andel förnyelsebar energi
Ökad transparens och minskad korruption Ökad innovationskraft Minskade växthusgasutsläpp
Ökad inkludering i samhället Automatiserade processer Energieffektivisering


Det är en kort beskrivning av vad det smarta samhället är och anledningen till att den digitala transformationen också behövs. Fördelarna är många, men det finns också flera utmaningar med den digitala transformationen.

Se vårt webbinarium om det smarta samhället

Missade du vårt webbinarium om introduktion till det smarta samhället den 3 september?

Då kan du ta del av det i efterhand. Inspelning och ett summerande blogginlägg hittar du här!

Behöver du hjälp?

Knowit har mångårig erfarenhet av att arbeta för att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Kontakta oss för mer information om det smarta samhället.

Du kan även besöka vår guide till ett smart samhälle och få exempel på hur andra organisationer arbetar med digitalisering för att utvecklas till det smarta samhället.

Om bloggaren

Fredrik Eriksson, senior managementkonsult

Har en lång och bred erfarenhet av att utveckla det smarta samhället. Digital infrastruktur, digitala tjänster, idé och innovationsverksamhet samt öppna data är några av hans styrkeområden.