Skip to content

Välkommen Sara Öijerholm-Ström!

Nu välkomnar vi Sara Öijerholm-Ström som i februari började hos oss på Knowit Cybersecurity & Law och vårt Stockholmskontor. Sara är jurist med IT-inriktning och har en bakgrund i offentlig sektor där hon bland annat jobbade med NIS och förberedde för NIS2. Som juristkonsult på Knowit kommer hon fokusera på bland annat NIS2 och fortsätta arbetet på gränsen mellan teknik och juridik.

Hej Sara! Berätta lite mer om dig själv.sara_rund
Jag är jurist och kommer närmast från Post- och telestyrelsen där jag jobbade som incidentsamordnare. Där var jag ansvarig för att samordna den externa rapporteringen till PTS kring incidenter gällande elektronisk kommunikation. Jag har bland annat skrivit den externa incidentsammanställningen. Utöver det jobbade jag med säkra elektroniska kommunikationstjänster – LEK och NIS. Jag var till exempel med i en EU-samarbetsgrupp som arbetade för att förbereda inför NIS2.

Vad kommer du arbeta med här på Knowit och varför börjar du jobba hos oss?
Jag kommer jobba med NIS2 och säkerhetsskydd. Jag började här för att jag ville fortsätta jobba med cybersäkerhet, men gå till den privata sektorn och få en nyare approach och mer variation.

Varför tycker du NIS2 och säkerhetsskydd är så intressant?
Mötespunkten mellan juridik och teknik är väldigt intressant. Juridik är väldigt formbestämt och ett långsamt arbetsredskap, medan tekniken förändras väldigt fort och det går inte att stå still för då blir man omsprungen. Jag gillar mötespunkten som kräver att man får dessa två områden att prata med varandra.

Vad gör du helst på fritiden?
Jag gillar att läsa böcker, vara på mitt lantställe i skärgården och laga mat. Dessutom tycker jag mycket om att sticka.