Skip to content

Välkommen Maylis Karlsson!

Välkommen Maylis Karlsson, varför tycker du det är roligt att arbeta med säkerhet?
- Att jobba med säkerhet är för mig den ultimata utmaningen vad gäller en organisations (företag, myndighet – stor som liten)  skydd av viktig information. Information finns  lagrad på alla typer av media, i huvudet på de anställda, den finns fysiskt tillgänglig i skåp och lådor, på jobbet och hemma och på väg däremellan. Tekniken är långt framme medan jag tror att det finns mycket att åstadkomma vad att bringa god ordning och reda bland den dokumentation som stöder säkerheten,  kartläggning av en organisations risker, planering av klok investering av säkerhet samt ökad medvetenhet hos medarbetarna. Det är framförallt detta som gör att jag fortfarande brinner för säkerheten trots många år i branschen.

Maylis Karlsson är en av Sveriges mest erfarna konsulter inom informationssäkerhet och ledningssystem för informationssäkerhet. Hon har genom åren hjälpt ett stort antal myndigheter och privata företag att framgångsrikt införa Ledningssystem för Informationssäkerhet. Hon har mycket lång erfarenhet av systemutveckling, projektledning, informationssäkerhet och ledningssystemarbete. De senaste 20 åren har hon helt koncentrerat sig på informationssäkerhet.

Maylis Är CISA-certifierad och har deltagit i EU-projekt rörande Security Awareness. Hon har också deltagit i den SIS-arbetsgrupp som utvecklar standarder för informationssäkerhet och ledningssystem.