Skip to content

Välkommen Gustaf Johnssén!

I april välkomnade vi Gustaf Johnssén till oss på Knowit Cybersecurity & Law och vårt Stockholmskontor. Gustaf är senior jurist med bred erfarenhet av juridiken runt informationshantering, t.ex. datadelning, sekretess, dataskydd, IT-avtal och säkerhetsskydd. I olika roller, med olika perspektiv och angreppssätt och i olika typer av verksamheter – framför allt inom den offentliga sektorn – har han rätt ut kniviga rättsfrågor kopplade till förvaltningens informationshantering. Nu blir Gustaf en del av juristteamet och kommer stötta våra kunder brett inom sina expertisområden.

Hej Gustaf! Berätta lite mer om dig själv.Gustaf J rund

Jag kommer närmast från en advokatbyrå där jag jobbade som konsult under ett år. Innan dess var jag chefsjurist på Statens servicecenter. Tidigare var jag på Finansdepartementet och jobbade som sekreterare i olika utredningar, och på andra myndigheter med olika IT-rättsliga frågor som relaterar till statlig förvaltning. De senaste åren har jag arbetat med juridiken kring informationshantering, myndighetssamverkan och outsourcing – både inom och utanför offentlig förvaltning. På Statens servicecenter var det mycket med myndighetssamverkan och informationsutbyte. Jag kom in på IT-rättsspåret när jag tog examen från juristprogrammet under IT-boomen vid sekelskiftet. Och det har jag jobbat med sedan dess!

Vad kommer du arbeta med här på Knowit och varför börjar du jobba hos oss?

En sak är att utveckla e-förvaltningsaffären och våra erbjudanden kring det. En annan är att jobba inom de områden jag redan jobbat med: datadelning, dataskydd, sekretess, outsourcing och myndighetssamverkan. Det hade varit roligt att även fortsätta i rollen som dataskyddsombud, så det hoppas jag på!

Det som kännetecknar hur jag jobbar med juridik är juridikens sammanhang, det organisatoriska, det tekniska – oftast inte renodlat juridiskt. Det är lite det som lockar mig med Knowit. När jag bytte från myndighet för att börja som konsult var en som inspirerade mig Desirée (reds anm. som är senior jurist här på Knowit sedan 2023) – vi har jobbat med samma frågor men inte tillsammans – det fick mig att börja fundera i konsultbanorna. Det som jag tycker är roligt med konsultrollen är att det finns flera professioner, olika typer av uppdrag – inte alltid fokus på juridiken utan fokus på att få det att funka i verkligheten – sammanhanget mellan juridik, organisation och teknik.

Varför tycker du att IT-rätt är så intressant?

Det som fångade mig från början är att det är nödvändigt att sätta in juridiken i sitt sammanhang. Man måste förstå hur tekniken och organisationen funkar. Man kan inte bara fokusera på förvaltningsrätt – man måste också förstå avtal och upphandling för det kommer nästan alltid in. Man behöver kunna behärska juridikens olika verktyg. Det är det som gör det intressant – och svårt – och det är ju det roligaste!

Vad gör du helst på fritiden?

Jag gillar att läsa och se på film. Sedan är jag scoutledare för en scoutgrupp i Stockholm.