Skip to content

Välkommen Tommy Wahlman!

Ytterligare en kollega som vi välkomnat i maj är Tommy Wahlman! Tommy är senior konsult och har lång erfarenhet från bland annat Energimyndigheten och Försvarsmakten, där han arbetat inom områden som informationssäkerhet, riskhantering och projektledning. Han har även varit med och genomfört NIS-direktivet i Sverige och projektlett införandet i energisektorn. Hos oss på Knowit kommer Tommy arbeta som informationssäkerhetskonsult med ett extra fokus på att stötta våra kunder i energibranschen.

 

Berätta lite mer om din bakgrund! Tommy W_bloggbild 2
Jag kommer senast från Energimyndigheten där jag arbetat i ungefär tio år. Där började jag jobba med intern kunskapsutveckling och krishantering, men gick år 2017 över till att enbart fokusera på informationssäkerhet och i första hand genomförandet av NIS-direktivet.

År 2018 blev Energimyndigheten en av tillsynsmyndigheterna för NIS. Därefter handlade mitt arbete mycket om att sätta rutiner och processer för att stötta aktörer inom energisektorn, och förstås även om dialog och samverkan med branschaktörerna för att försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt. Något som gör det kul att arbeta med NIS-direktivet är att det är en marknadsreglering vars syfte även är att stödja aktörerna i deras strävan att vara så säkra som möjligt.

 

Varför tycker du att informationssäkerhet är så intressant att arbeta med?
Egentligen har jag alltid levt i en värld där jag varit beroende av att informationssäkerheten ska vara god – det har varit helt avgörande för allt jag gjort tidigare i min karriär. Därför blev det naturligt för mig att gifta ihop mina tidigare erfarenheter inom bland annat ekonomi, teknik och ledarskap och samtidigt få förståelse för hur individer och organisationer fungerar kopplat till säkerhet.

Det jag tycker är mest intressant med att jobba med informationssäkerhet är utmaningarna det medför. Ibland kan det vara lätt att se säkerhetsarbetet som en förutsättning för att man inte ska drabbas av negativa konsekvenser, men jag försöker jobba med att se informationssäkerheten som en möjliggörare. Har man exempelvis en bra operativ förmåga till riskhantering kan man även skapa en strategisk förmåga för att utveckla verksamheten, ta marknadssegment och göra saker man inte kunnat göra tidigare.

 

Varför börjar du på Knowit?
Jag har haft sporadiska kontakter med Knowit under en längre tid, och har fått en tydlig bild av att man här har en öppen och tillåtande attityd samtidigt som man tar ett samhällsansvar. En annan anledning är att de personer jag känner här är personer som är drivna av sin passion – de är duktiga, högpresterande människor som tillåts ta plats och ansvar.

Här på Knowit kommer jag bland annat arbeta med att utveckla vårt erbjudande inom cybersäkerhet mot energisektorn. Jag ser fram emot att få jobba i tvärdisciplinära team och kunna erbjuda en bredd till våra kunder, i form av både jurister och cybersäkerhetsexperter.

 

Vad gör du helst på fritiden?
Då ägnar jag mig gärna åt praktiska saker som exempelvis att bygga eller laga mat. Jag är också en naturmänniska och tycker mycket om att vara ute i skog och mark, gärna med min hund som sällskap.

 

Tack Tommy! Kul att få lära känna dig lite mer. Varmt välkommen till Knowit!