Skip to content

Välkommen Richard Oehme!

Nu välkomnar vi Richard Oehme! Richard har lång erfarenhet av underrättelse- och säkerhetsfrågor och har tidigare haft ledande positioner på organisationer som FRA och MSB. På MSB var han bland annat med och byggde upp Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Utöver det har han även varit ansvarig för regeringskansliets säkerhetssektion och chef för en analysfunktion på Statsrådsberedningen. Nu börjar han som Senior Advisor hos oss och kommer framöver främst fokusera på att stödja samhällsviktiga aktörer i de centrala digitala säkerhetsfrågorna inom ramen för totalförsvar, civilt försvar och samhällssäkerhet!

Berätta lite mer om dig själv!
Jag har i princip alltid varit intresserad av säkerhetspolitik och av säkerhet. När jag blev färdig som reservofficer väcktes mitt intresse för underrättelse- och säkerhetstjänster och säkerhetspolitiska frågor. När jag sedan började studera på universitet valde jag att läsa statskunskap med inriktning på just säkerhetspolitik.

Efter mina studier började jag med att arbeta på ett konsultbolag, men såg snart efter det att FRA gått ut med en annons där de sökte analytiker. Jag sökte och fick jobbet, och jobbade sedan på FRA i drygt 11 år. Där gjorde jag först karriär som analytiker. Efter det var jag analysgruppchef och sedan chef för den enhet som arbetade med analyser. Jag var under en tid även chef för en signalspaningsstation i Norrland.

När jag lämnade FRA satt jag i myndighetsledningen där jag var processägare. Vid den tidpunkten hade man diskuterat att det skulle bli en tydligare styrning av underrättelsefrågor i Sverige och därför etablerades ett kansli för detta på Försvarsdepartementet. Det fick namnet Regeringskansliets samordningssekretariat för säkerhetspolitiska underrättelsefrågor eller SUND, som de flesta kallar det. Där kom jag in som tredje person och var med och byggde upp funktionen. En av mina huvuduppgifter var att tillsammans med en grupp på departementet ta fram ett förslag till en utvecklad underrättelseverksamhet - det blev DS 2005:30 för en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, vilket senare brev FRA-lagen. En annan fråga som engagerade mig mycket var den stora informationssäkerhetsutredningen under f.d. Riksdagsledamoten Anders Svärd där jag under flera år ingick som sakkunnig.

År 2005 var jag på väg tillbaka till FRA men då blev ett jobb ledigt som chef för säkerhetssektionen vid regeringskansliet som jag tog. I jobbet ingick såväl ansvar för det operativa säkerhetsskyddet på regeringskansliet inklusive informationssäkerheten för utlandsmyndigheterna, vilket jag arbetade med i ett par års tid.

Efter den tragiska tsunamin år 2004 kom man efter flera olika utredningar fram till att Sverige behövde göra om sitt krishanteringssystem - detta ledde senare till att Kansliet för krishantering vid Statsrådsberedningen och MSB skapades. 2008 blev jag då chef för analysfunktionen vid kansliet och ledde bland annat det interna analysarbetet i Regeringskansliet för pandemin 2008. Parallellt med detta pågick arbetet med att bilda myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB – och efter uppstarten 2009 sökte de en chef för sin informationssäkerhetsenhet. Jag sökte och fick jobbet. När jag blev chef där var vi bara ett 15-tal medarbetare. Under 8 års tid arbetade jag där för att bygga upp verksamheten och stödet till samhället i dessa frågor. När jag lämnade MSB år 2017 arbetade omkring 60 personer på det som då var Verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet. Efter mina år i staten började jag i januari 2018 arbeta på PwC som managementkonsult, och nu är jag här på Knowit!

Vad kommer du att arbeta med hos oss?
Min roll är Senior Advisor Societal Security, vilket innebär att jag främst kommer arbeta med samhällssäkerhetsfrågor. Mitt fokus kommer vara att stödja samhällsviktiga aktörer i de centrala digitala säkerhetsfrågorna inom ramen för totalförsvar, civilt försvar och samhällssäkerhet. Sedan kommer jag även fortsätta vara ute och tala, föreläsa, medverka på konferenser och liknande.  Jag har också ett förtroendeuppdrag som ordförande i Säkerhets och försvarsföretagens (SOFF) cyberförsvarsgrupp sedan februari 2018 som jag kommer fortsätta med.

Jag kommer till Knowit främst eftersom jag tycker att företaget av egen kraft på ett väldigt spännande sätt fört samman cybersäkerhet och juridik, vilket jag tycker är helt rätt. Det är där nyckeln ligger för att kunna leverera ett unikt och uthålligt stöd till våra kunders digitalisering. Till det kommer självklart också all den ledande kompetensen Knowit har för digital transformation. Framtidens digitalisering kräver inte bara informations- och cybersäkerhet, utan även de legala ramarna och djup kunskap om informationsteknologi. Det är något jag vill hjälpa till med och det fick mig att känna att det här är helt rätt plats att vara på.

Vad gör du helst när du inte jobbar?
Jag är väldigt gärna utomhus. Vi har i familjen – jag är gift och har tre vuxna barn – precis byggt ett fritidshus i Dalarna vilket förstås är ett stort intresse. Jag älskar längdåkning och även turåkning, och gillar egentligen all typ uteliv såsom vandring och fiske. Vi köpte också kajaker för några år sedan, så en del kajakpaddling blir det också. Jag har även ett stort fotbollsintresse och tränade under nästan 10 år Kungsängens Flickor -91 som sedan blev ett damlag. Tidigare var det lite mer äventyrliga aktiviteter, jag hoppade fallskärm i närmare 8 år och var under de sista åren med i det svenska landslaget i 8-manna formationshoppning!

Tack Richard, kul att få lära känna dig mer. Varmt välkommen till oss!