Skip to content

Välkommen Mikael Hammarström!

Varmt välkommen säger vi nu till Mikael Hammarström! Mikael har 20 års erfarenhet av säkerhetsbranschen och har tidigare arbetat som konsult med uppdrag inom både fysisk säkerhet och informationssäkerhet inom samhällsviktig verksamhet. En stor del av arbetet har varit att skydda verksamheter mot terrorism och de förberedelser som skulle kunna vara kopplat till ett sådant angrepp. Hos oss kommer han framöver att arbeta med just detta – framför allt relaterat till den nya säkerhetsskyddslagen.

Berätta lite mer din bakgrund!
Jag har jobbat med säkerhet i ungefär 20 år. De senaste fem åren har jag arbetat på ett lite mindre konsultbolag med skydd av kritisk infrastruktur, där arbete med både fysisk säkerhet och informationssäkerhet har ingått.

En röd tråd i hela mitt yrkesliv har varit att jag alltid jobbat med säkerhet i olika former. Från början kommer jag från Sundsvall, men jag har bott i Stockholm de senaste 15 åren. Mitt första arbete inom säkerhet var på en larmcentral i Sundsvall – efter det fick jag ett erbjudande att jobba på Securitas i Stockholm vilket medförde att flyttlasset gick söderut. Sedan har jag även arbetat med support och utbildning inom mycket av den tekniska utrustningen som ingår i fysisk säkerhet. Jag har nog erfarenheter inom nästan allt inom säkerhetsområdet!

Jag har arbetat mycket med både informationssäkerhet och fysisk säkerhet, och ibland i kombination. I min senaste tjänst jobbade jag med skydd av kritisk infrastruktur, informationssäkerhet och allt som hör till. Jag var också med och ansvarade för tekniken kring fysisk säkerhet – då ingick allt ifrån kamerabevakning, passersystem, inbrottslarm och så vidare. Ofta gjorde vi analyser åt kunder för att komma fram till vad som behövde göras, och hjälpte till med bland annat stöd i upphandling och projektledning.

Har man känslig information måste den givetvis skyddas både digitalt och fysiskt. I de uppdrag jag arbetat i var det inte bara lagstiftning och liknande som ställde krav utan det kunde komma från andra håll; jag har exempelvis gjort en del jobb där Strålsäkerhetsmyndigheten varit kravställare, vilket har varit väldigt intressant och utvecklande.

Varifrån kommer ditt intresse för säkerhet?
Egentligen hamnade jag inom säkerhet av en slump, men trivdes genast väldigt bra och intresset växte. Främst eftersom det är ett så viktigt område, speciellt när det kommer till samhällsnytta. Jag tycker både teorin och det tekniska är väldigt kul – jag blandar dem gärna och har en god kunskap inom båda.

Den fysiska säkerheten har ju blivit väldigt digitaliserad. Tekniska system och it-system är viktiga delar inom fysisk säkerhet. Då kommer aspekter av informationssäkerhet in, vilket jag tycker är spännande. Den fysiska säkerheten är med överallt.

Vad gör du helst på fritiden?
Jag tränar ett gäng grabbar i fotboll och så är jag kastdocka till min minsta son i judo. Vi kör ”Stor & Liten”-judo, där föräldern får bli kastad. Jag har två barn - den ena tränar jag i fotboll och den andra brottas jag med!

Tack Mikael! Återigen, varmt välkommen hit.