Skip to content

Välkommen Mats Kellqvist!

Nu välkomnar vi Mats Kellqvist, ny kollega i Stockholm! Mats har tidigare arbetat som säljdirektör på Ekelöw InfoSecurity som år 2016 blev uppköpt av PwC, där han kommer ifrån senast. Hos oss kommer han primärt att arbeta med sälj och bland annat hjälpa våra kunder med att hitta rätt säkerhetslösningar för sin verksamhet.

Berätta lite mer om dig själv!
Min bakgrund är som civilingenjör, vilket jag studerade till i Linköping. Parallellt med det utbildade jag mig även till reservofficer. Efter mina studier började jag arbeta på Motorola där jag jobbade med försäljning av halvledarelektronik och mikrochips, vilket är en väldigt teknisk försäljning där man måste kunna produkterna ingående. Senare arbetade jag som säljdirektör mot några av världens största telekombolag och jobbade då med hur våra produkter kunde bygga upp deras 3G-nätverk och senare även förstadierna i 4G-utvecklingen. Detta gav mig en stor kunskap inom mobiltelefoni och infrastruktur, vilket blev ett fokus under mina första 20 år i karriären.

Efter ett tag började jag jobba mycket med kvalitetsfrågor och var faktiskt Nordens första tränare och utbildare inom Six Sigma-konceptet. Kvalitet är något jag egentligen burit med mig genom hela arbetslivet och som jag brinner för. För mig handlar kvalitet mycket om repeterbarhet – jag vill att kunden ska kunna få en förutsägbarhet i en leverans och jag vill att den ska kunna vara repeterbar. Det kvalitetstänket försöker jag bära med mig än idag!

År 2007 gick jag över till Ekelöw InfoSecurity, som senare köptes upp av PwC. Ekelöw var en av de stora aktörerna inom it-säkerhet och även där hade jag rollen som säljchef. Från och med år 2016, när Ekelöw blev uppköpt, arbetade jag alltså på PwC och det är därifrån jag kommer senast.

Hur kom det sig att du började arbeta med säkerhet?
Det började med att jag kände att det jag främst vill arbeta med är samhällssäkerhetsfrågor – att höja säkerheten i samhället och finna lösningar för de mest krävande säkerhetskraven som Sverige har. Själva intresset för säkerhet grundas i min vilja att göra skillnad och att i Sverige driva på utvecklingen inom branschen. Det är även något jag arbetat med tidigare, när jag hjälpt kunder att hitta rätt säkerhetslösningar och bidragit med framtidsblick. Här ser jag förstås en tjusning med Knowit – att få integrera in säkerheten på ett naturligt sätt i exempelvis olika digitaliseringslösningar. Det ska helt enkelt finnas en robusthet i allt vi utvecklar där kvalitet och säkerhet ska hänga ihop.

Vad kommer du att jobba med hos oss?
Jag kommer primärt att arbeta med sälj och bland annat stötta våra kunder i att hitta rätt säkerhetslösningar och vara en kontaktperson de kan vända sig till för att diskutera vilka lösningar som kan vara aktuella. Jag kommer också hjälpa till med kvalitetssäkring i olika projektgrupper. Sedan kommer jag även till viss del gå in i konsultuppdrag.

Vad gör du helst på fritiden?
Jag älskar frilufts- och vildmarksliv. Nu när vintersäsongen närmar sig åker jag mycket skidor, allra helst ute på kalfjället men jag åker gärna utför också. Sedan har jag ett fritidshus i Duved där jag älskar att vara både på sommaren och på vintern. Jag är väldigt naturintresserad och vill gärna, ur ett naturvetenskapligt perspektiv, lära mig mer om naturen. Även kultur är ett stort intresse oavsett om det är musik, litteratur eller teater. Sedan ägnar jag förstås mycket tid åt familjen och vår hund!

Tack Mats! Varmt välkommen till oss, hoppas du kommer trivas.