Skip to content

Välkommen Martin Claeson!

Nu välkomnar vi Martin Claeson till oss på Knowit Cybersecurity & Law! Martin har över tjugo års erfarenhet av it-säkerhet och har tidigare arbetat med fokus på bland annat penetrationstester, säkerhetsgranskningar och incidenthantering. Hos oss kommer han framöver, utöver att i olika uppdrag stötta våra kunder i deras säkerhetsarbete, arbeta med att utveckla vår verifieringsaffär tillsammans med teamet inom området.

Berätta lite mer om din bakgrund! Martin Claeson 2
Jag började jobba som säkerhetskonsult 1999, och ungefär två år efter det riktade jag in mig på och började främst arbeta med penetrationstester. Fram till 2015 arbetade jag fortsatt som säkerhetskonsult och därefter har jag under flera år även arbetat som it-säkerhetsspecialist på Försvarsmakten och Telia. Utöver penetrationstester har jag också jobbat mycket med exempelvis forensik, design och arkitektur, privacyfrågor, säker cloudinfrastruktur och incidenthantering.

Något jag tycker är väldigt intressant är att fläta samman informationssäkerhet och it-säkerhet och att hoppa mellan mer övergripande säkerhet och de tekniska bitarna. Båda delar måste ha någon sorts bäring på en kunds affär för att det ska vara viktigt för dem och för att öka förståelsen för säkerhet.

Varför börjar du på Knowit?
Jag tycker om vad Knowit står för och det samhällsansvar som finns här – jag vill jobba någonstans där jag delar de värderingar som finns och där det finns en bra företagskultur. Jag har arbetat som konsult här tidigare och det känns väldigt roligt att vara tillbaka!

Vad kommer du att jobba med hos oss?
Här på Knowit kommer jag arbeta i uppdrag inriktade på säkerhetstestning och it-säkerhet. Jag kommer jobba brett inom dessa områden och i samband med det även arbeta med att utveckla vår verifieringsaffär tillsammans med vårt team inom området.

Det ska bli spännande att få komma in i teamet och att där kunna bidra med kunskap inom bland annat kopplingen mellan affärskrav, affärsnytta och pentester i stort. Det är viktigt att göra rätt saker så att de kunder vi arbetar med får maximal nytta och kan dra slutsatser av det vi gör. 


Vad gör du helst på fritiden?
Då umgås jag helst med familjen och spenderar tid tillsammans med dem. Musik är ett stort intresse och jag spelar flera instrument i olika konstellationer. Utöver det sysslar jag en hel del med datorer hemma också.