Skip to content

Välkommen Karl Sundström!

Välkommen Karl Sundström, ny kollega hos oss på Knowit Cybersecurity & Law från och med november! Karl är specialiserad på säkerhetsskydd och har lång erfarenhet inom området, bland annat från Säkerhetspolisen där han arbetat såväl som sakkunnig som chef. Som konsult hos oss kommer han jobba med fortsatt fokus på just säkerhetsskydd.


Berätta lite mer om dig själv!
Min bakgrund är främst inom Säkerhetspolisen, där jag totalt arbetat i nästan femton år. Där jobbade jag under majoriteten av min tid med att motverka främmande makts aktiviteter i Sverige. Ett stort fokus riktades mot att reducera hot mot svensk industri och kunskapscentra samt minska deras sårbarheter.

Genom åren har jag specialiserat mig på säkerhetsskydd och har erfarenhet av samtliga av momenten i säkerhetsskyddsarbetet samt proceduren att upprätta en säkerhetsskyddsanalys. Jag har även arbetat mycket med frågor kopplade till exportkontroll, sanktioner och kommande lagstiftning gällande granskning av utländska direktinvesteringar. 

Allra senast kommer jag från en roll som säkerhetschef på Karolinska Institutet. Här på Knowit kommer jag för första gången gå in i rollen som konsult, vilket ska bli både spännande och lärorikt.


Varifrån kommer ditt intresse för säkerhet?
Att jag började jobba med säkerhet, och med det fick ett stort intresse, var en slump; jag sökte jobb inom området efter att ha sett en annons om ett aspirantprogram på Säkerhetspolisen och på den vägen är det.

Innan jag började arbeta med säkerhet hade jag planer på att bli journalist, men så fort jag började arbeta på Säkerhetspolisen kände jag att det var helt rätt område för mig. Säkerhet är en ynnest att få arbeta med och man känner sig otroligt stolt som verksam inom detta område och när man får bidra till att skydda det mest skyddsvärda.


Vad gör du helst på fritiden? 
Då är jag helst i sommarstugan och påtar i grönsakslandet eller snickrar något, och hoppas på att mina bin är ute och gör honung. Sedan lägger jag mig på gräsmattan med en bok.