Skip to content

Välkommen Annamaria!

Vi välkomnar Annamaria Sundbye Feldt till oss på Knowit – ny kollega på Göteborgskontoret sedan september. Annamaria är informationssäkerhetskonsult med samhällsvetarbakgrund som har ett stort intresse för sambandet mellan teknik, samhälle och människa. Sedan 2011 har hon arbetat både strategiskt och operativt med riskhantering och informationssäkerhet. Som konsult hos oss på Knowit kommer hon stötta kunder i deras informationssäkerhetsarbete.

annamaria rund bild
Hej Annamaria! Berätta lite om dig själv och din bakgrund.  
Nu närmast kommer jag från en beredskapsmyndighet. Där hade jag rollen som CISO, men jag jobbade även med andra frågor som till exempel kontinuitetshantering och krisledning. Jag kommer alltså från arbete med beredskapsfrågor. Innan dess jobbade jag i privat sektor med utveckling av journalsystem. Då var jag bland annat verksamhetskonsult, men framför allt jobbade jag med kravhantering och riskhantering i utvecklingsarbetet. I botten är jag samhällsvetare och ser världen utifrån de glasögonen.

Jag har en masterexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet, och har även läst i USA på American University i Washington DC.

Vad är det som gör informationssäkerhet så spännande enligt dig?
För mig väver det ihop allt jag har gjort. Både min inriktning i min master, som var policyanalys – alltså att analysera samhället utifrån styrmedel - och mitt intresse för samhällsfrågor och hur samhället är organiserat och styrs, med teknik och människor. Informationssäkerhet är ett område som aldrig slutar att utvecklas så för mig är det en jätteviktig del i att få samhället att fungera så som vi vill – utifrån de demokratiska principerna, utifrån vilken teknik vi använder och hur vi beter oss.

Jag applicerar min samhällsvetarbakgrund på de här frågorna, på teknik och informationssäkerhet. Det blir väldigt spännande!

Varför sökte du dig till Knowit?
Jag tyckte att Knowit stämde överens med mina värderingar. Jag gillar verkligen att vi ser på området informationssäkerhet som en stor bredd – vi ser det inte som en teknikfråga eller juridikfråga. Det är en tvärvetenskaplig fråga. Jag ville också ha många kollegor och utvecklas och utmanas. Och vara med och ta frågorna vidare. Knowit är dessutom väldigt delaktiga i samhällsdebatten – förutom att vi stöttar klienterna har vi ett brett perspektiv och är passionerade för de här frågorna.

Vad gör du helst på din fritid?
Jag är i stallet, lagar mat, läser och är ute och seglar. I den ordningen ungefär.