Skip to content

Säg hej till årets exjobbare och praktikanter!

Varje vår har vi glädjen att ta emot studenter som genomför sina examensarbeten och praktik inom cybersäkerhet och juridik hos oss på Knowit. Den här våren har det pågått flera intressanta arbeten på en mängd områden inom management och informationssäkerhet, juridik och teknik.

I det här inlägget berättar studenterna som utför sina examensarbeten eller praktik hos oss om sina erfarenheter och vad de har fokuserat på under våren.

Alfred Barwe Paulalfred
Hejsan! Alfred heter jag och läser Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi på Uppsala universitet. Jag valde en inriktning inom mjukvaruutveckling, men efter att ha läst några kurser kopplade till kryptologi och cybersäkerhet visste jag att jag hittat ett nytt intresse.

Som tur var ledde det mig till Knowit där jag nu på Stockholmskontoret skriver ett examensarbete om passwordless-autentisering. Det är sedan länge välkänt att användningen av lösenord innebär en säkerhetsrisk, men trots detta har det varit den huvudsakliga metoden sedan de tidigaste implementationerna under 60-talet. Under senare år har det dock börjat viskas om en ny typ av autentisering som skulle kunna ersätta lösenord, nämligen FIDO2 och passkeys. Jag undersöker vad FIDO innebär för framtiden av autentisering och hur det skulle kunna integreras i organisations-sammanhang. Spännande grejer!

I övrigt är det musik som gäller då jag drar fram saxofonen för att spela i en av Uppsalas studentorkestrar. Nästan lika roligt som cybersäkerhet!

Anton Bellwoodanton
Hej! Jag heter Anton Bellwood och närmar mig slutet på Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet. Jag läser master inom Innovation och Strategisk affärsutveckling och intresset för cybersäkerhet väcktes genom en bekant för några år sedan. När jag såg annonsen från Knowit i höstas, kändes det som en perfekt möjlighet att kombinera mina kunskaper inom affärsstrategi med cybersäkerhet.

Jag skriver mitt examensarbete tillsammans med Max Hjärtstam på Knowit i Göteborg, där vi undersöker hur OEM (Original Equipment Manufacturer) kan designa sina värdeerbjudanden genom att adressera olika typer av utmaningar relaterade till cybersäkerhet. Specifikt fokuserar vi på V2V/X-kommunikation som ett use-case i vår studie. 

Jag ser fram emot en rolig och lärorik vår på Knowit!

Carolina Claesson
Studerar IT och Management på Linköpings universitet. Jag bor i Linköping och tillhör kontoret på Cybersecurity & Law i Linköping. 

Jag skriver examensarbete på Knowit, där jag utreder logisk separation i säkerhetsskyddad verksamhet. Det är en masteruppsats och har kommit långt in i arbetet. Jag har redan kunnat visa på resultat i hur verksamhetsutövare omsätter den tekniska implementation av logisk separation, från lagstiftning till praktik. Uppsatsen har ett tungt perspektiv på hur management samverkar med IT men även tekniska aspekter som spelar in i omsättningen av åtgärden. 

Christoffer Perssonchristoffer
Hej! Jag heter Christoffer Persson, jag är 35 år och kommer från Göteborg. Sommaren 2018 flyttade till jag ner till Karlskrona för att påbörja min utbildning till civilingenjör i datorsäkerhet. Tidigare har jag jobbat som svetsare men efter ett par år kände att det var dags att testa på något nytt.  

Jag gör mitt exjobb hos knowit i Karlskrona där jag och Martin Philipsson ska träna en AI-modell för att klassifisiera skadlig javascript-kod som har möjlighet att tas sig ur sanboxen i en webläsare. Vi kommer att träna AI-modellen på ett dataset med javascript kod för att sedan se om det går att identifiera skadlig kod som modellen inte har blivit tränad på. Detta är mitt andra projekt jag gör tillsammans med Knowit. Vi är redan halvägs in projektet och det har varit mycket lärorokt.

Iman Aly Abdou iman
Hej på er! Iman heter jag och är i sluttampen av mina studier på Stockholm universitets data- och systemvetenskapliga kandidatprogram. Under mitt andra studieår läste jag en informationssäkerhetskurs som jag initialt inte var särskilt taggad på, men min uppfattning av ämnet ändrades snabbt och en helt ny (cybersäkerhets-)värld öppnades för mig.  

Mitt relativt nyfunna intresse för cybersäkerhet förde mig till Knowit Cybersecurity & Law i Stockholm där jag och min skrivpartner Nora har skrivit vårt examensarbete. Vi utforskade cybersäkerhetsramverket Zero Trust som brukar beskrivas med slagordet “never trust, always verify”. Då människan spelar en väsentlig roll i cybersäkerhet, både som en potentiell svaghet och styrka, valde vi att granska och modifiera befintliga Zero Trust-policyer för att inkludera slutanvändaren. Detta är avgörande för att stärka en organisations säkerhetsposition. Projektet har varit otroligt givande och framförallt kul då vi har fått stöd av fantastiska handledare och medarbetare här på Knowit. 

Johannes Boteusjohannes
Hej! Mitt namn är Johannes Botéus och jag läser sista terminen av Blekinge Tekniska Högskolas civilingenjörsprogram i datorsäkerhet. Jag bor i Karlskrona och utför mitt examensarbete på Knowits Karlskronakontor. När jag inte följer upp på föregående veckas it-säkerhetsnyheter så är jag en hobbykock och experimenterar på fritiden med olika säkerhetslösningar på min hemmaserver. Examensarbetet handlar om sårbarheter kring elmätning i flerbostadshus och belyser hur hyresgäster eller bostadsrättsägare skulle kunna manipulera den interna elförbrukningsrapporteringen som ligger till grund för ens hyra eller bostadsrättsavgift. Detta är något som jag personligen har varit nyfiken på sedan första dagen jag flyttade till en bostadsrätt med gemensam elleverantör.

Laura Nordström
Jag heter Laura Nordström och studerar masterprogrammet i informationssäkerhet vid Stockholms universitet. Jag sökte till utbildningen för att jag är intresserad av frågor kopplade till individers integritet och cybersäkerhet samt för att arbete med informationssäkerhet verkar spännande. 

I mitt arbete undersöker jag hur Sveriges och Natos regelverk för säkerhetsskydd skiljer sig åt och vilka eventuella utmaningar det kan komma att innebära för svenska aktörer som träffas av säkerhetsskyddslagen. Medlemskapet i Nato kommer att kräva omfattande implementering från svenskt håll för att uppfylla åtagandet. Det arbetet framåt och det föränderliga säkerhetspolitiska läget gör det extra spännande att få fördjupa sig i just säkerhetsskydd. 

När jag inte jobbar på uppsatsen passar jag på att umgås med vänner och familj, spela tv-spel och träna.

Linus Below Blomkvistlinus
Hej! Jag heter Linus Below Blomkvist och är på mitt sista år av Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Jag läser masterprogrammet Datalogi med fokus på mjukvaruteknik. Jag utför för närvarande mitt examensarbete hos Knowit Cybersecurity & Law i Stockholm.

Projektet jag arbetar med fokuserar på energimarknaden och dess överensstämmelse med EU:s NIS2-direktiv. Jag undersöker specifikt implementeringen av smarta elmätare och hur väl dessa uppfyller direktivets krav. Mitt arbete omfattar en analys av de kommunikationsprotokoll som tillämpas i de smarta mätarnas öppna interaktionssystem.

Denna uppgift har varit både rolig och lärorik, särskilt när det gäller att integrera juridisk kunskap med tekniska aspekter, vilket har varit en ny utmaning för mig som tidigare huvudsakligen fokuserat på teknik.

Lukas Mattsson
Hallojsan! Namnet var Lukas Mattsson och jag tar examen från KTHs civilingenjörsprogram i Informationsteknik med inriktning cybersäkerhet nu till sommaren via mitt exjobb här på Knowit. Att jag just kom in på cybersäkerhet var på grund av min nyfikenhet från barndomen om hur man gjorde sönder saker (förlåt mamma). Att ta itu ett program och kolla vad som händer när man gör saker man inte "får", fängslar mitt intresse något enormt.

Men med det sagt så lär man sig också hur man bygger upp saker som har med just det i åtanke och gör således designen mycket robustare. Vad jag nu håller på med är att titta på säkerhetsskyddslagen och ta detta teoretiska tillsammans med min praktiska erfarenhet för att tolka och implementera det i ett informationssystem för en vindkraftspark.

Kanske inte lika roligt som att ta sönder saker, men likväl intressant!

Martin Philipssonmartin
Hej! Mitt namn är Martin Philipsson och jag pluggar just nu sista året till civilingenjör i datorsäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola. Jag har så länge som jag kan minnas varit intresserad av datorer och annan teknik. Av en ren slump föll jag in på programmet på BTH och har trivts starkt sedan dess. Under min utbildning har ett särskillt intresse för malware analys och reverse engineering väckts till liv. 

Jag och min studiekamrat Christoffer Persson ska under våren utföra vårt mastersarbete i samarbete med Knowit Karlskrona. Detta arbete ska handla om sandlåde-utbrytning i webbläsare med fokus på att detektera försök till denna typ av attack. Detta kommer vara en djupdykning i olika metoder för att upptäcka attacker som riktar sig mot att manipulera ett offers webbläsare för att attackeraren ska få tillgång till offrets dator. 

Max Hjärtstammax
Jag heter Max Hjärtstam och är snart färdig civilingenjör inom industriell ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet, där jag för närvarande avslutar en master inom innovation och strategisk affärsutveckling. Cybersäkerhet har alltid varit ett intressant område för mig, och jag har även hört mycket positivt om Knowit från vänner och bekanta. Det kändes självklart för mig att skriva mitt examensarbete här på KCL, med tanke på möjligheten att kombinera affärsstrategi med ett spännande teknikområde.

Jag genomför mitt examensarbete tillsammans med Anton Bellwood i Göteborg, där vi undersöker hur OEMs (Original Equipment Manufacturers) kan skapa värde genom att hantera olika utmaningar inom cybersäkerhet. Examensarbetet fokuserar specifikt på V2V/X-kommunikation. Jag ser fram emot min framtid hos Knowit och en lärorik vår.

Mikaela Laurénmikaela
Hej! Mitt namn är Mikaela Laurén (inte boxaren) och jag läser mitt sista år på KTH där jag studerar Civilingenjör i Datateknik och tar min master inom Industriell Ekonomi.

Under min studietid har jag läst diverse programmeringskurser men helt lyckats missa området cybersäkerhet. Därför blev jag väldigt glad när jag fick möjlighet att skriva mitt examensarbete tillsammans med Knowit för att få en första inblick i säkerhetsvärlden. I mitt examensarbete jämför jag AI Act och Cyber Resilience Act, som är två föreslagna EU-förordningar. Målet är att hitta likheter i regelverken för att kunna föreslå åtgärder för gemensam efterlevnad av båda regelverken på deras överensstämmande punkter. Som ny in på området känns det tryggt att omges av så många kloka och trevliga människor som gärna delar med sig av sin kunskap!

Nora PanofskyBild4
Hej, mitt namn är Nora! Jag är ursprungligen från Göteborg men har sedan 2021 varit bosatt i Stockholm där jag fördjupar mig i studier vid Stockholms Universitet. För närvarande är jag inne på sluttampen av min kandidatutbildning inom Data- och systemvetenskap och förväntas ta examen i juni 2024.

En av höjdpunkterna under min studietid har varit mitt samarbete med Knowit här i Stockholm. Tillsammans med min skrivpartner Iman har vi arbetat intensivt med att utforska och analysera konceptet zero trust inom organisationer. Det har varit både en utmaning och en möjlighet till personlig utveckling. Jag har verkligen trivts på Knowit-kontoret; det är en professionell och välkomnande miljö där jag har fått möjlighet att växa och lära mig av erfarna kollegor. Att vara en del av Knowit har gett mig insikter och erfarenheter som jag verkligen ser fram emot att dra nytta av i min framtida karriär!

Sofia Sigurdssonsofia
Hej! Jag heter Sofia Sigurdsson, är 23 år gammal och studerar just nu min sista termin på mastersprogrammet i affärsjuridik vid Linköpings universitet. Under de kommande tio veckorna kommer jag att genomföra min praktik hos Knowit i Linköping, där jag kommer att vara på avdelningen Cybersecurity & Law.

Efter att ha genomgått en fördjupningskurs om digitalisering inom immaterialrätt och IT-rätt samt fullbordat min mastersuppsats med fokus på AI och den nya AI-förordningen, har mitt intresse för dataskydd och cybersäkerhet blomstrat. Jag ser nu fram emot att fördjupa mina kunskaper inom detta område ytterligare och lära mig hur de kan appliceras i praktiken.

 

Jag vill tacka för ett otroligt varmt välkomnande till Knowit och ser fram emot en lärorik och intressant vår!

 

Stephanie Van Daelestephanie

Hej! Mitt namn är Stephanie Van Daele och jag går mitt femte och sista år på det affärsjuridiska programmet i Linköping. Jag har därför bott i Linköping under min studietid, men jag kommer ursprungligen ifrån Stockholm. Det är också där jag genomför min praktik. Mina uppgifter består bland annat av att bistå juristerna på Cybersecurity & Law i deras arbete, där jag även får ta del i olika projekt som rör exempelvis datasäkerhet. Utifrån min utbildning har jag fått övergripande kunskap om sådana rättsområden, något som väckte mitt intresse för att fördjupa mig i området ytterligare. I övrigt har jag ett intresse för styrketräning och matlagning i alla dess former – och spenderar även gärna tid med vänner och familj.

Tora Hultgårdtora
Hej världen! Mitt namn är Tora Hultgård. I sommar tar jag examen från juristprogrammet på Stockholms universitet. Jag skriver mitt exjobb på Knowit där jag undersöker en sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, 10 kap. 2 a §, som handlar om vilken bedömning som ska göras när en myndighet vill utkontraktera uppgifter till en leverantör.  Jag ska bland annat diskutera huruvida sekretessbelagda uppgifter har samma skydd vid utkontraktering och efter en analys och problematisering av bestämmelsen framställa en metod som tillgodoser eventuella motsättningar som har identifierats.

På fritiden gillar jag att laga mat, titta på film och lära mig nya saker. Jag kommer sakna alla trevliga kollegor under sommaren men jag ser också fram emot att segla runt i skärgården som vi gör varje år! Stort tack för vi har fått ha er hos oss under våren och för att ni valt att genomföra er praktikperiod eller ert examensarbete här hos oss på Knowit Cybersecurity & Law!