Skip to content

Säg hej till årets exjobbare och praktikanter!

Under våren skrivs flera spännande examensarbeten inom cybersäkerhet och juridik hos oss på Knowit, och vi är också väldigt glada över att kunna ta emot praktikanter som är intresserade av att lära sig mer om området. 

I detta inlägg berättar studenterna som genomför sina exjobb eller sin praktik hos oss mer om vilka de är och vad de kommer att arbeta med under våren. 

 

Birgitta Landelius Birgitta Landelius
Hej! Birgitta Landelius heter jag och just nu läser jag sista terminen av masterprogrammet inom integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet på Högskolan i Skövde. Sedan tidigare har jag en kandidatexamen inom systemvetenskap. Jag sökte mig till denna utbildning då jag främst var intresserad av frågor kopplade till individers integritet och för att cybersäkerhet verkade spännande. Tack vare intressanta och aktuella kurser har mitt intresse för informations- och cybersäkerhet vuxit och det är med dessa områden jag drömmer om att arbeta. Jag vill bidra till att öka förståelsen kring hur viktigt det är för organisationer att ha fungerande informationssäkerhet.

Mitt examensarbete kommer att undersöka hur ett antal svenska myndigheter hanterar utvärdering och uppföljning av deras informationssäkerhetsarbete. Syftet är att belysa området och eventuella problem, då tidigare forskning är begränsad. Jag tackar för ett varmt välkomnande från Knowit, och ser fram emot en spännande och lärorik vår tillsammans!


Andreas Kvant Andreas Kvant
Hej, mitt namn är Andreas Kvant och jag går sista året som Civilingenjör i Datorsäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola. Datorer har alltid intresserat mig och när jag skulle söka till högskola var det självklart att det skulle vara nåt IT-relaterat program. Just säkerhet var nog lite otippat för min del men det lät väldigt intressant, och det har bara känts mer rätt under studietiden.


Jag kommer utföra mitt examensarbete tillsammans med Carl Johansson och i samarbete med Knowit och Civil Rights Defenders. Det kommer att handla om satellit-internet och fokus kommer ligga på vad för sårbarheter som finns och vilka risker dessa innebär i hög-risk zoner, det vill säga zoner där det pågår krig eller är allmänt oroligt.

Satelliter är ett  spännande område där det händer mycket just nu och jag är tacksam för att Knowit gett oss denna utmaning. 


Eric Henriksson

Jag heter Eric Henriksson och studerar det systemvetenskapliga programmet med inriktning systemutveckling på Linköpings Universitet. Detta av anledning till att jag alltid varit intresserad av problemlösning, samtidigt som programmet även tar upp organisatoriska och användaraspekter gällande system och systemutveckling. En stor del av min fritid går åt till att träna, programmera och umgås med vänner. Jag kommer skriva mitt exjobb tillsammans med Gustav och det kommer handla om kontinuitetsplanering för ideella organisationer under extrema förhållanden. Det utgör en risk för organisationer att arbetet drastiskt försvåras om det skulle inträffa något oväntat gällande deras kommunikationssystem, vilket vi kommer fördjupa oss inom.


Nora Kajo Nora Kajo
Jag heter Nora Kajo och läser min sista termin på juristprogrammet vid Göteborgs universitet. Efter att ha läst en fördjupningskurs i hur teknologin kring AI påverkar och utmanar rätten väcktes mitt intresse för kopplingen mellan juridik, innovation, säkerhet och teknik.  

Mitt examensarbete kommer att undersöka det legala ramverket och eventuella utmaningar vid användning av digitala tvillingar inom hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård är en spännande sektor där personuppgifter är särskilt känsliga och tekniken får en unik och avgörande roll. Utöver det kommer jag även att göra praktik på Knowit och har redan blivit en del av ett spännande projekt. Jag ser fram emot en lärorik vår på Knowit!

Gustav Kindgren
Mitt namn är Gustav Kindgren och jag är 29 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Åtvidaberg och studerar just nu systemvetenskap på Linköping Universitet. Jag har alltid varit intresserad av teknik och problemlösning och jag tycker det är spännande att utforska hur teknik och människa samverkar inom organisationer. Jag kommer att skriva mitt exjobb tillsammans med Eric Henriksson. Utöver mina studier så tycker jag om att träna och att åka skidor.


Rossarin Upara Rose Upara
Hej, mitt namn är Rossarin Upara men kallas för Rose. Jag studerar min sista termin på programmet Systemutveckling – IT & Samhälle, en kandidat inom informatik på Högskolan Väst i Trollhättan. Jag har alltid varit nyfiken över IT-säkerhetsområdet och med flera år inom bilindustrin kändes examensarbetet hos Knowit i Göteborg som en självklarhet för mig. Ämnet för arbetet är Cybersäkerhet: digitala tvillingar inom bilindustrin, för tillfället har vi inte landat helt än men tanken är att undersöka vilka utmaningar som finns vid implementering och tillämpning av digitala tvillingar samt framtida möjligheter från ett säkerhetsperspektiv. 

Jag ser framemot att få bredda mina kunskaper inom IT-säkerhet och hoppas kunna bidra med nytta samt säkra framtidens digitala tvillingar, inte minst för bilindustrin. 


Magnus Olsson Magnus Olsson
Hej, jag heter Magnus Olsson, är 30 år och går sista året på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik på KTH i Stockholm. Jag läser masterprogrammet tillämpad matematik med inriktningen matematik för datavetenskap. Under våren kommer jag genomföra mitt masterexamensarbete tillsammans med Knowit Cybersecurity & Law i Stockholm. Arbetet kommer fokusera på Identity and Access Management (IAM) och tillämpa machine learning med målsättningen att effektivisera grundarbetet vid införandet av en IAM-lösning.

Det ska bli väldigt roligt att genomföra detta projekt tillsammans med mina handledare på Knowit och jag ser fram emot att fördjupa mig inom IAM i synnerhet men även IT-säkerhet i allmänhet som är ett helt nytt område för mig. Med tanke på den breda utbildning jag går har det varit svårt att komma fram till exakt vad jag vill syssla med efter studierna men det känns nu som att jag har hittat rätt och jag hoppas kunna bidra på ett innovativt sätt med min matematiska bakgrund.


Axel Törnqvist Axel Törnqvist
Hej! Jag heter Axel Törnqvist, är 24 år och ska praktisera på Knowit lite senare under våren. Just nu läser jag sista terminen på masterprogrammet i affärsjuridik vid Linköpings universitet. För bara drygt ett år sedan hade jag inte en tanke på att jobba med IT-rätt men efter att ha läst juridiska kurser i cybersäkerhet och dataskydd vid Oslo universitet under min utbytestermin blev jag helt såld på ämnet. Eftersom frågor som rör dataskydd och cybersäkerhet blir allt mer relevanta känns det spännande att få vara med på resan.

I skrivande stund är jag i färd med att färdigställa min masteruppsats där jag undersöker det nya NIS2-direktivet i relation till proportionalitetsprincipen. Det har varit kul och väldigt lärorikt. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med liknande frågor i praktiken!


Carl Johansson Carl Johansson
Hej! Jag heter Carl Johansson och studerar just nu min sista termin på Civilingenjörsprogrammet i Datorsäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola. Mitt intresse för IT och mer specifikt IT-säkerhet växte fram något år efter gymnasiet och det har bara ökat under tiden jag har läst min högskoleutbildning.

Jag ska under denna vår utföra mitt masterarbete tillsammans med min studiekamrat Andreas Kvant och i samarbete med Knowit och Civil Rights Defenders. Vårt examensarbete kommer att handla om användning av satellit-internet i högrisk-zoner. I vårt arbete kommer vi analysera vilka sårbarheter och risker som är relaterade till detta användande, vad man som användare kan göra för att mitigera dessa risker, samt de riktlinjer som bör följas för att till största möjliga mån garantera användarens säkerhet i en hög-risk zon.

Satellit-internet är ett ämne som är väldigt nytt och jag är glad att Knowit har givit oss möjligheten att kunna utforska detta spännande ämne. Jag ser fram emot en lärorik och givande tid under de kommande månaderna med er på knowit.