Skip to content

Säg hej till årets exjobbare och praktikanter!

Just nu genomförs några av vårens mest spännande exjobb inom cybersäkerhet och juridik hos oss på Knowit. Vi är också väldigt glada över att flera av studenterna även kommer att genomföra sin praktik hos oss. 

I detta inlägg berättar studenterna – som i år är hela 14 stycken – mer om vilka de är och vad de kommer att arbeta med hos oss under våren. 


Abdullahi Ahmed Abdullahi A
Jag heter Abdullahi Ahmed och läser femte och sista året på civilingenjörsprogrammet i maskinteknik på KTH, med masterinriktning “industrial management”. Mitt examensarbete handlar om tredjepartsrisker med fokusområde inom vindkraft.  

It-säkerhet är något jag inte har tänkt speciellt mycket på både under utbildningen och under fritiden. Visst hänger jag med om det dyker upp något på nyheterna men inte mer än så. Cyberutpressningen som Coop råkade ut för förra året, som gjorde företagets kassasystem obrukbara, var första gången jag på allvar tänkte på vilken omfattning en it-attack kan ha. Att hackare dessutom kom in via en leverantörs mjukvara visade hur komplext problemet är. Att få lära sig mer om riskhantering och tredjepartsrisker i en samhällsviktig verksamhet är väldigt spännande. Jag är tacksam över att få skriva mitt examensarbete hos Knowit Cybersecurity & Law och ser framemot ett lärorik halvår tillsammans med alla praktikanter och exjobbare.  


Elin Wallgren 
Elin WHej, mitt namn är Elin Wallgren och jag studerar mitt sista år på mastersprogrammet Civilingenjör i Datorsäkerhet på Blekinges Tekniska Högskola. Mitt intresse för it började under gymnasiet då
jag läste en teknikfokuserad linje. Samtidigt började också mitt intresse för it-säkerhet och jag hittade utbildningen på BTH. Ett ökat intresse för digital forensik och penetrationstestning kom senare under högskoleutbildningen, och penetrationstestning kommer vara en central faktor i mitt examensarbete. 
Jag ska göra mitt examensarbete på Knowit tillsammans med Christoffer Willander. Vi ska undersöka om det går att göra en penetrationstestningsmetod för specifika telekommunikations protokoll som ska kunna underlätta processen av penetrationstestningen men också hjälpa till att öka kompentensen inom området.

Jag har länge varit intresserad av Knowit då de varit på BTH flera gånger och hållit gästföredrag. Jag ser framemot att göra examensarbetet hos er, det kommer bli en spännande och lärorik vår.


Anna Nilsson Anna N
Hej! Jag heter Anna Nilsson och läser min sista termin på kandidatprogrammet i data- och systemvetenskap på Stockholms universitet. Jag har alltid varit intresserad av it och säkerhet, men när jag själv kom ut i arbetslivet efter gymnasiet växte mitt intresse allt mer. 

Jag skriver mitt examensarbete om solceller och cybersäkerhetsrisker tillsammans med Malin Rydefalk. Det känns som ett spännande och aktuellt ämne då allt fler skaffar solcellsanläggningar. Under våren kommer jag även att göra praktik på Knowit. Jag är väldigt glad över denna chans och tror att våren kommer bli väldigt lärorik!


Elias Posluk Elias P

Jag heter Elias Posluk och läser min sista termin på systemvetenskapsprogrammet inriktning systemutveckling på Linköpings universitet. Mitt intresse för it har funnits sedan jag var sju år gammal men har vuxit under studietiden.

Till våren kommer jag skriva min kandidatuppsats här på Knowit. Ämnet är just nu inte fastställt, möjligtvis inom molnsäkerhet och Internet of Things (IoT)/Operational Technology (OT) – ett område som är en del av cybersäkerhet och som är högaktuellt i dagens samhälle, både för individer och små till medelstora eller storföretag, och där angripare kan komma åt känslig information i molnet genom att hacka den oskyddade IoT-enheten eller OT-enheten. En verklighetsbild i dagens samhälle där man kan se glappet mellan vår höga digitalisering och vår låga cybersäkerhet som har lett till sårbarheter.

Det kommer garanterat bli en lärorik och spännande vår med givande diskussioner med alla kunniga medarbetare på Knowit!


Emir Zahirovic
 Emir Z
Mitt namn är Emir Zahirovic och jag läser mitt sista år på Masterprogrammet i Informationssäkerhet på Stockholms universitet. Intresset för it har funnits sedan barnsben då jag alltid varit nyfiken av hur tekniken funkar men också vilka risker som finns. Komplexiteten och utmaningarna som informationssäkerhet förknippas med var något som lockade mig oerhört då man ständigt får lära sig något nytt inom detta område.

Just nu skriver jag mitt exjobb tillsammans med Hanna Dautbegovic i samarbete med Knowit. Exjobbet handlar om det kommande DORA-regelverket som riktar sig mot att stärka finansiella sektorns digitala operativa motståndskraft mot risker och hot kopplat till informations- och kommunikationsteknik. Vår undersökning går ut på att forska om hur finansiella entiteter ska efterleva regelverket samt vilka utmaningar de kan ställas inför. Eftersom Knowit alltid varit ett modernt, lockande och spännande företag så ser jag fram emot denna möjlighet för ett mycket lärorikt samarbete!


Sandra Jona Sandra J
Jag läser sista terminen på juristlinjen på Stockholms universitet. Under utbildningen har jag läst specialkurser inom it-rätt, bolagsrätt och skiljemannarätt. Speciellt it-rätt tyckte jag var väldigt roligt och spännande och där började mitt intresse för legal tech och digitalisering inom juristbranschen. Entreprenörskap har också varit ett stort intresse och tidigare har jag arbetat på ett start-up företag som sysslade med legal tech och digitalisering. Nyligen kom jag hem från en utbytestermin i Rio de Janeiro vilket har varit en fantastisk erfarenhet. Det har varit väldigt annorlunda både vad gäller utbildning, kultur och det vardagliga livet. 

Jag kommer under våren att göra praktik och skriva uppsats om EU:s förslag till lagstiftning om artificiell intelligens, specifikt i relation till det medicintekniska regelverket (MDR). Jag fastnade för Knowit redan när jag läste annonsen för årets exjobb, då jag fick en väldigt bra känsla – och ser fram emot att lära känna er alla mer. 


Hanna Dautbegovic Hanna D
Hanna Dautbegovic heter jag och läser nu min sista termin på masterprogrammet inom informationssäkerhet på Stockholms Universitet. Det var framförallt mitt intresse för

penningtvätt som fick mig att söka programmet efter att ha avslutat mina kandidatstudier inom
nationalekonomi. Under våren kommer jag, tillsammans med Emir Zahirovic, att undersöka vilka nya krav DORA- regelverket (Digital Operational Resilience Act) ställer på finansiella aktörer på den svenska marknaden. Kort sagt är DORA ett regelverk som syftar till att säkerställa att berörda parter i den finansiella sektorn vidtar skyddsåtgärder som krävs för att motverka cyberattacker och it-relaterade risker.

Uppsatsens huvuddel kommer bestå av en fallstudie hos Resurs Bank. Det är just min nyfikenhet för hur informationssäkerhet och den finansiella sektorn parallellt kommer att utvecklas som får mig att se extra mycket fram emot att spendera dom kommande månaderna tillsammans med Knowit och Resurs Bank.


Christoffer Willander
Christoffer W
Hej, mitt namn är Christoffer Willander och jag läser just nu mitt femte och sista år på civilingenjörsprogrammet inom datorsäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona. Som person har jag alltid varit väldigt tekniskt intresserad och mitt intresse för it-säkerhet växte fram under mina 
år på teknikprogrammet på gymnasiet. Datorsäkerhetsprogrammet på BTH passade mig som handen i handsken, och jag har lärt mig otroligt mycket under mina år på programmet.

Tillsammans med Elin Wallgren ska jag göra mitt examensarbete här på Knowit. I vårt arbete ska vi undersöka vanligt förekommande sårbarheter inom några specifika telekommunikationsprotokoll. Utifrån detta ska vi ta fram en metod för penetrationstestning av protokollen i fråga. Vår målsättning är att detta ska underlätta för penetrationstestare som är nya inom telekommunikationsområdet, eftersom det just nu finns en avsaknad av domänexperter inom det här området. Förhoppningen är att detta i sin tur ska hjälpa till att säkra befintliga system, samt att bygga säkrare system i framtiden. Jag är otroligt glad att jag och Elin får möjligheten att göra vårt examensarbete här på Knowit. Knowit har för mig länge varit ett väldigt intressant företag, och jag är övertygad om att vi har en spännande och lärorik vår framför oss.


Adrian Brorsson Adrian B
Jag är en person på 25 år som studerar it-forensik & informationssäkerhet på högskolan i Halmstad. Jag är inne på sista terminen och planerar att efter studierna bli antagen till något traineeprogram. Jag är placerad att utföra mitt exjobb i Göteborg och då inom området V2X där tanken är att jag ska bidra med mer information till området utifrån ett säkerhetsperspektiv. Enligt såsom min frågeställning är definierad just nu ska jag först titta på vilka de primära use-casen för V2X är. Därefter ska jag identifiera hot kopplade till dessa use-case, och sedan göra en riskbedömning på varje hot. Vilken riskanalysmetod som är mest passande för detta arbete kommer också att undersökas. Arbetet omfattar en litteratur- och en kvalitativ studie. Det finns redan mycket forskning inom områdets risker, tanken med min rapport är att när riskerna associeras till use-casen som V2X består av kan det bidra till nya perspektiv på riskerna och eventuellt nya insikter.

Det är väldigt spännande och roligt att ha fått denna möjlighet! Jag ser mycket fram emot att få spendera våren hos Knowit Cybersecurity & Law i Göteborg.


Celia Kylesten Celia K
Jag heter Celia Kylesten, är 23 år gammal och läser nu min sista termin på affärsjuridiska masterprogrammet vid Linköpings universitet. Under våren kommer jag ha praktik på Knowit som ett sista steg i min masterutbildning. 

Det faktum att tekniken utvecklas i snabbare tempo än juridiken och de utmaningar som därmed kan uppstå intresserar mig. Jag har därav valt att fokusera min masteruppsats på ansvarsfördelningen i skadesituationer i vilka AI involverats. På samma spår sökte jag mig till Knowit med målet att arbeta med juridiken som verktyg istället för ett hinder. Jag ser fram emot att få ta del av den praktiska erfarenhet Knowit kan erbjuda och lära mig mer om säkerhetsfrågor här under våren.


Dariush Khailtash Dariush K
Hej, jag heter Dariush Khailtash och tar min masterexamen inom Industriell Ekonomi som en del av civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning på KTH. Denna kombination har gett mig kunskaper och insikter inom utveckling, implementation och drift av produkter och tjänster samt projektledning, företagsekonomi, human resources, change- och risk management och allt annat som ingår under ämnet Industriell Ekonomi. De tech-inriktade kurserna i min utbildning i kombination med deltidsarbete på ett tech-intensivt Venture Capital bolag väckte mitt intresse för informationsteknik och säkerhet.

Jag skriver mitt examensarbete tillsammans med min kollega Pontus Lindqvist. Vi studerar risker relaterade till AI-lösningar inom banksektorn med målet att både kartlägga befintliga riskerna och skapa ett ramverk för riskhantering som kan utnyttjas av banker och konsulter inom cybersäkerhet samt fyller ett forskningsgap i litteraturen. Att få samarbeta med Knowit är otroligt spännande och kommer förhoppningsvis leda till ett väldigt lyckat projekt.

Malin Rydefalk Malin R
Jag heter Malin Rydefalk och jag läser kandidatprogrammet i data- och systemvetenskap på DSV, Stockholms universitet. Under mitt andra år på utbildningen läste jag min första kurs i informationssäkerhet med Fredrik Blix som jobbar här på Knowit och det var så mitt intresse för ämnet och företaget väcktes. 

Jag kommer under våren att skriva mitt examensarbete tillsammans med Anna Nilsson. Vi kommer skriva om säkerhetsutmaningar som finns för nätverksuppkopplade solceller och hur medvetna verksamheter är om de hot och risker som finns kring detta. Det ska bli väldigt roligt att få göra exjobbet hos er på Knowit och jag ser fram emot en spännande vår med mycket ny kunskap! 


Johan Klenner Johan K
Jag heter Johan Klenner och studerar min sista termin på kandidatprogrammet data- och systemvetenskap på DSV, Stockholms universitet. Under våren kommer jag att arbeta med mitt examensarbete här på Knowit i Stockholm som handlar om utmaningar härrörande Augmented Reality (AR) och hur dessa sönderfaller i konkreta säkerhetsproblem. AR har gått från att ha varit en något nischad teknik till att ha blivit vardag för konsumenter, och hittas i bland annat smartphones och personbilar. Detta har gett upphov till nya typer av frågor för området informationssäkerhet som jag ämnar kartlägga.

Arbetet sker parallellt med en praktiktjänst där jag får bättre insikt i vad det innebär att arbeta som konsult inom cybersäkerhet och samlar på mig mer ”hands-on” erfarenhet. Jag har ett stort driv i att förstå hur saker fungerar på en teknisk nivå och har på senare tid dragits emot säkerhetsområdet genom arbete med nätverk, integritet och anonymitet. Jag fick upp ögonen för Knowit då jag såg de framsteg företaget gjort inom informationssäkerhetssektorn. I vår ser jag fram emot en spännande och lärorik tid tillsammans med alla kunniga medarbetare!


Pontus Lindqvist Pontus L
Hej, jag heter Pontus Lindqvist och läser just nu min sista termin på mastersprogrammet Industriell Ekonomi vid KTH som en del av mitt civilingenjörsprogram Design och Produktframtagning. Utbildningen har gett mig ett brett perspektiv av kunskap inom bland digitalisering och skapat förutsättningar för spännande samarbeten med aktörer inom branschen, bland annat Knowit. Därför var det extra spännande att få möjligheten att skriva mitt exjobb hos er för att lära mig mer om cybersäkerhet i praktiken! 

Jag kommer att skriva mitt exjobb tillsammans med Dariush Khailtash om implementeringen av AI-lösningar inom banksektorn, kopplad till riskhanteringen och cyberhetsaspekter av dessa. Syftet med vår studie är att skapa ett ramverk som branschen kan ha nytta av i samband med både upphandling och implementering av nya AI funktioner. Jag ser fram emot att skriva om ett ämne jag själv följer med intresse samt ett givande samarbete där jag får lära känna Knowit bättre!