Skip to content

Att räkna på säkerhet i molntjänster

Företag som idag väljer att migrera till molntjänster måste ställa sig frågan: Hur kommer vår säkerhet att påverkas av förändringen och vad kan det kosta oss ifall den skulle påverkas? I en ny uppsats på Stockholms universitet presenteras möjligheterna att räkna på molntjänster.

Patrick Wolle Knowit Patrick Wolle, en av författarna

Uppsatsen heter "Växlande molnighet - Risker och ekonomiska konsekvenser vid migration till en molntjänst". Den tar upp riskerna med molntjänster idag, vilka ekonomiska konsekvenser dessa medför och vilken sannolikhet finns att dessa risker inträffar.

Det finns inga tidigare studier, verktyg eller metoder kring vilka ekonomiska konsekvenser en organisation kan utsättas för av att en molntjänstespecifik risk skulle inträffa. Resultatet av studien är en kartläggning av de mest allmänna riskerna för molntjänster, vilka kostnader som relaterar till dessa samt sannolikheten att dessa risker skulle inträffa.

De kostnader som tas upp är allt ifrån förlorade intäkter och kostnader för inköp av produkter till t ex kreditkostnader. Den slutliga kostnaden baseras på sannolikhet, branschsektor, it-mognaden men också vilken typ av molntjänst det rör sig om.

– Svårigheten med en kartläggning av denna sort är att anpassa resultatet efter ett generellt perspektiv som lämpar sig för alla verksamheter och inte specificera kostnaderna, säger Patrick Wolle som är en av författarna. Det viktigaste är att varje organisation får en förståelse för att det här området är högaktuellt och behöver fokusera på detta för att förbättra säkerheten och utvecklingen av sin interna IT-arkitektur.

Patrick Wolle började på Knowit Secure den 1 september 2015 och kommer arbeta som konsult med inriktning på säkerhetsprocesser, förändringsledning och säkerhet inom molntjänster. Patrick har genomfört en omfattande research inom molntjänster under sin praktik på Knowit Secure. Delar av den presenterades i uppsatsen "Växlande molnighet - Risker och ekonomiska konsekvenser vid migration till en molntjänst" som han skrev tillsammans med Ted Vestergårdh och fick betyg A.

Klicka för att ladda ner uppsatsen HÄR.