Skip to content

Att involvera användaren

Låt mig presentera ett dilemma som jag då och då brottats med och även hört kollegor/vänner i branschen prata om. Ett dilemma som består av följande komponenter:

  • Ett projekt vars huvudsyfte är att ersätta befintlig lösning med en ny. Samma funktionalitet men baserat på ny, modern hårdvara och utvecklat i ett nytt och modernt programmeringsspråk.
  • En beställare och styrgrupp som med ett tydligt statement sagt att eftersom det är samma funktionalitet, så behöver vi inte kommunicera i onödan med slutanvändarna. Ingen idé att röra upp damm och skapa oro.

Någon som känner igen sig? Någon som anar i vilken riktning detta blogginlägg är på väg åt?

Jo, men givetvis visar det sig under resans gång att ändringen visst hade en påverkan på en användare! Och inte bara EN påverkan på EN användare, utan flera olika typer av påverkan på flera olika typer av användare. Projektet som nyss var ett teknikprojekt till 100%, ändrade helt inriktning och behövde nu ett ordentligt omtag med end user impact analysis och fokus på kommunikation med slutanvändarna.

Detta upptäcks också såklart när man tänker sig att pilota lösningen och användarna för första gången får se hur framtidens arbetssätt ser ut. Problemet är bara att under en pilotfas så har redan dyrbar tid spenderats och nu kostar alla ändringar betydligt mer än om man hade involverat användarna direkt.

Flertalet studier (bl.a. en studie gjord av Sari Kujala på Helsingfors Universitet, (http://mcom.cit.ie/staff/Computing/prothwell/hci/papers/UserInvolvement.pdf) visar att fördelarna med att involvera användarna tidigt är åtminstone tre till antalet:

  • Tydligare krav (jämfört med att utvecklarna och/eller en kravare ”gissar” vad som behövs).
  • Kostnadsbesparingar beroende på att man enbart tar fram funktionalitet som verkligen behövs och kommer att användas.
  • Bättre systemacceptans (är man med och bestämmer hur produkten ska se ut är det svårare att komma och klaga i efterhand).

Men varför är det ändå oftast så jobbigt att ta med användarna tidigt i projektfasen? När de behövs som mest.

/Björn Dahlberg, Require AB i Malmö