Skip to content

Är vi Beroende?

I denna blogg redovisar vi resultatet av en enkät där vi ställde frågor till våra konsulter rörande Beroende – vilka typer av beroenden ser vi på våra uppdrag, hur påverkar de det dagliga arbetet, och hur hanteras de?

Fråga 1-1

Fråga 2-1

Fråga 3-1

Fråga 4-1

Fråga 5-1

Fråga 6-1