Skip to content

6 första stegen till en lönsam annonsering genom Google AdWords

Det finns idag en mängd olika plattformar företag kan använda sig av för att på ett riktat sätt vända sig mot målgruppen med relevant synlighet. I det digitala marknadsarbetet hos ett företag ingår ofta sociala medier, display- och sökannonsering. Arbetar man med dessa kanaler rätt kan man både kostnadseffektivt och datadrivet nå ut med sin produkt och sitt varumärke. 

När det kommer till sökannonsering är Google AdWords den största plattformen inom området. Konceptet är enkelt: Koppla ihop ditt företag med användare som söker efter det du erbjuder. För att lyckas använda denna kanal på ett kostnadseffektivt sätt gäller det dock att arbeta utefter mål, löpande följa upp synligheten samt kontinuerligt optimera kampanjerna mot de satta målen. Gör man inte detta är det väldigt enkelt att pengarna inte gör någon nytta och det börjar kosta mer än det smakar.

I det här blogginlägget bjuder vi på de sex första stegen som anses är vitala för att lyckas med sökannonsering genom Google AdWords. Listan är främst baserad på mina erfarenheter genom åren jag arbetat med sökannonsering, men även allmän best practice på hur Google rekommenderar dig att jobba. Detta inlägg kommer bespara dig de mest kostsamma missarna många företagare gör vid annonsering genom Google AdWords.

1. Bestäm mål

Börja med frågan: varför vill vi synas på Google?

Är det för att öka varumärkeskännedom? Sälja produkter? Bjuda in till ett event? Att besökare ska lämna sina kontaktuppgifter? Bestäm minst ett konkret mål och utgå från denna i dina beslut kring sökannonseringen. Försök även att lägga ett monetärt värde på målet: vad är det faktiskt värt när det här målet uppfylls?

Som ett verkligt exempel skulle ett måleriföretag i Sundsvall kunna bestämma mål som:

 • Vi vill ha fler förfrågningar genom offertformuläret
 • Vi vill ha fler telefonsamtal genom webbplatsen

Anledningen till att man vill sätta mål är för att du ska ha något att optimera synligheten mot, men även för att du i längden ska kunna svara på om annonseringen genom AdWords är värt pengarna.

2. Hitta sökord

Med mål bestämda följer nästa del: ta reda på vilka typer av sökbegrepp målgruppen använder. Du vill göra det här för att bygga dina kampanjer i AdWords på ett strukturerat sätt. Här kan du med din magkänsla komma långt (”målare sundsvall” är ett ganska givet sökbegrepp) men för att få en mer överskådlig insyn i hur målgruppen Googlar rekommenderar jag AdWords-verktyget Google Keyword Planner. I verktyget får du ett ungefärligt estimat på dels hur ofta det söks på olika sökbegrepp men även förslag på nya termer.

För att exemplifiera hur ett sökbeteende kan se ut så hittar vi följande termer:

 • ”måla lägenhet sundsvall”
 • ”målare sundsvall”
 • ”målerifirma sundsvall”
 • ”offert målare sundsvall”

Det är viktigt att du har koll på vilka söktermer din målgrupp använder för att i nästa steg kunna matcha sökorden rätt. Mer om det nedan.

3. Matchningstyper

Matchningstyper är något du måste ha koll när du arbetar med AdWords. Enkelt förklarat är matchningstyper de regler du sätter för när din annons ska synas. En av de vanligaste misstagen jag sett är att företag matchar sökord alldeles för brett och syns då även på en stor del irrelevanta söktermer. De regler du har att välja mellan med kort förklaring:

 • Bred matching – Syns på allt runtomkring detta ord
 • Frasmatchning – Ordet måste vara med i sökfrågan
 • Exakt Matchning – Söktermen måste vara exakt detta
 • Modifierare av bred matchning – Visa annonser brett, men angivna sökord måste vara med i sökfrågan.

Hur du matchar sökorden i AdWords är en av de viktigaste sakerna du ska ha koll på.

4. Geografisk inriktning (eller uteslutning)

I AdWords har du möjligheten att rikta annonser baserat på användarens geografiska position, vilket är väldigt användbart (och nästan nödvändigt) vid annonsering av lokala tjänster. Det är stor skillnad både relevans och kostnadsmässigt på att synas på sökordet ”målare” i hela Sverige, kontra enbart i Sundsvall med omnejd. Se därför till att du i kampanjinställningarna på varje kampanj begränsar den geografiska synligheten, speciellt om du säljer tjänster eller produkter lokalt.

Driver du exempelvis en e-handel kan det även bli aktuellt att utesluta geografiska områden. Ser du i statistiken att många som bor på landsbygden besöker din e-handel genom annonser, men väldigt få handlar, kan du välja att inte visa annonser för dessa besökare (och istället fokusera pengarna på den mer köpstarka målgruppen i storstäderna).

5. Mätning

Uppsättning av mätning är ett krav för att kunna arbeta strategiskt med AdWords. Utan mätning som är kopplad mot målen famlar du i mörkret kring vad din annonsering resulterar i för värde, vilket gör det väldigt utmanande att optimera synligheten och hålla ned kostnader. Det här är också ett väldigt vanligt misstag företag gör: Att mätning inte är uppsatt eller att mätningen är otillfredsställande (alla relevanta mätvärden är inte uppsatta).

För ett företag inom måleri är det bland annat relevant att mäta:

 • Hur många som fyllt i kontaktformulär?
 • Hur många som klickat på telefonnummer?
 • Hur många som klickat på e-post-länkar?
 • Hur många som begärt offert genom offertformuläret?

6. Uppföljning

Att kontinuerligt följa upp synligheten du köper är viktigt för att kunna ta beslut i hur strategin framåt ska se ut. Återgå till frågan från målarbetet: Hur mycket är snittkunden värd? I uppföljningsfasen ska du kunna ta reda på: Vad kostar det att få in en kund? Visar det sig att varje kund genom AdWords kostar 1000 kr, men att de i snitt bara är värda 400 kr, så får du anpassa strategin. I det här fallet kan det exempelvis betyda att dra ned på bud (max CPC), pausa bredare (och ofta dyrare) sökordsmatchning, eller tänka om kring geografiska inriktningen.

Sammanfattning

Ovan punkter är de första punkterna du bör ha koll på, vare sig du planerar börja annonsera eller redan annonserar. Det viktiga du ska ha med dig är är dock att det inte bara är att "slänga upp och glömma", utan att det precis som all annonsering på nätet kräver skötsel och löpande testning för att göras effektivt.