Skip to content

4 tips till produktägaren

 

På pappret är produktägarskapet väldigt enkelt – maximera affärsvärdet av ett teams arbete. VAD ska göras och NÄR. I verkligheten är detta inte fullt lika trivialt. Även om man föresatt sig att jobba agilt så finns det ofta faktorer som stör en strikt prioritering helt efter affärsvärde – beroenden till andra team, kunskaper hos olika teammedlemmar med mera. Jag skulle vilja dela med mig av är några tips kring hur man kan agera som produktägare.Mitt namn är Helena Andreasson och jag har nyligen börjat på Knowit Require som kravanalytiker. Jag har närmat mig kravarbetet från verksamhetshållet – från linjepositioner inom digital försäljning och marknadsföring och har de senaste åren verkat som produktägare i flera organisationer. Baserat på dessa erfarenheter har jag formulerat några tips både till produktägare men även till er som interagerar med produktägaren:  

1. Ha inte för mycket åsikter 
Eftersom det är produktägaren som ska styra prioriteringen blir det lätt så att väldigt många frågor kommer till produktägaren. ”Hur ska vi göra här?” ”Vad tycker du om den här skissen?” I dessa lägen kan det vara lätt att falla dit och ta ett snabbt beslut själv. Men produktägaren ska ju styra VAD och NÄR saker ska göras – inte HUR. Så fall inte för frestelsen att få påverka lösningen utifrån dina egna preferenser utan ta ett steg tillbaka. Bolla tillbaka frågan. Vägled teammedlemmarna att själva komma fram till en bra lösning genom att hitta fördelar och nackdelar med olika alternativ. Om det gäller design – lämna din personliga smak och ge återkoppling på användbarheten – är det tydligt för användaren hur denne går vidare? Försök tänka några steg längre fram – finns det några dörrar som stängs genom att göra på det ena eller andra sättet? 

2. Var ute i god tid och gör det svåraste först 
Ibland är det bråttom och då gäller det att jobba raskt för att nå i mål. Men för att skapa utrymme för det gäller att man jobbar förutseende och i god tid med det man kan planera i förväg. Om man jobbar med kontinuerlig utveckling av en lanserad produkt kan man ofta skapa utrymme att kunna börja jobba med vissa krav i god tid innan man påbörjar utveckling. Det bör handla om högt prioriterade krav som man är relativt säker på att de inte kommer att prioriteras ner. Påbörja gärna diskussioner kring kravet med teamet när formuleringen är i ett tidigt stadium för att få med olika perspektiv på vad som är möjligt, vad som är ekonomiskt och vilka eventuella hinder som finns. Se till att de frågetecken som kommit upp till ytan reds ut, jobba vidare med formuleringen och gå tillbaka till teamet. Upprepa detta tills kravet är redo. Det finns en poäng med att det blir ledtider i processen. Då får lösningen chans att mogna successivt och fler hinder kan undanröjas innan utveckling påbörjats.  

3. Var väl förankrad både i teamet och i ledningen 
En del av produktägarskapet handlar om att utgöra länken mellan teamet och ledningen. För teamet är du den som ska förmedla företagets strategi och vision och översätta den till planer för den produkt teamet jobbar med. För att på ett trovärdigt sätt kunna göra det gäller det att du är väl insatt i strategin. Om du inte är det eller tycker att det finns luckor – se till att få tillgång till ledningen för att få strategin tydligare förklarad eller kompletterad. För ledningen är produktägarna viktiga eftersom en stor del av framgången ligger i att produktägarna lyckas bryta ner strategin i konkreta arbetsmoment. 

Det är även av stor vikt att du tillbringar mycket tid med teamet för att vara väl insatt i deras dagliga arbete och vilka utmaningar de ställs inför för att på ett effektivt sätt kunna företräda teamet i olika diskussioner med andra parter. Att vara väl förankrad i teamet och vinna deras förtroende är också betydande för att få motivera teamet att nå högt uppsatta mål.

4. Balansera teknisk skuld kontra nya funktioner? 
Om man ska raljera lite så är ledningen ofta övertygad om att produktens förmåga att locka fler användare och generera mer intäkter ökar med antalet funktioner och trycker därför på för att lansera fler nya funktioner.  Medan utvecklingsteamet anser att detta sker till priset av att den tekniska skulden tillåts växa för stor. Sanningen ligger väl någonstans däremellan och det ankommer på produktägaren att balansera detta. Min erfarenhet är att man bör sätta upp nån sorts regel kring detta och inte ta dessa beslut från fall till fall. Till exempel att 20% av tiden eller var tredje sprint ska ägnas åt att rent tekniska åtgärder. Det är inte så viktigt vilken regel man väljer, bara att man väljer en regel som alla intressenter kan köpa in på och att man någorlunda håller sig till den.

Det här var några tips från mitt perspektiv – håller ni med? Finns det annat som är viktigare? 

/Helena Andreasson, Knowit Require AB