Skip to content

2018 nytt år nya tag – Vilka är dina "arbetslivslöften"?

Då har 2018 börjat och en hel del av januari har redan passerat. För inte så länge sedan stod många och firade ut det gamla året och saluterade in det nya. Många var det som avgav löften om ett bättre och hälsosammare liv. Det var nu dags att börja äta nyttigt, träna och sköta om sig själv. Men hur många gör det samma när det gäller arbetslivet? Hur ofta är inte behovet av ett bättre och hälsosammare yrkesliv egentligen? Jag skulle vilja påstå att behovet är lika stort och ibland kanske till och med större än att endast ta hand om kroppen.

En av de viktigaste parametrarna jag har uppmärksammat, som alltid går att jobba med i strävan efter ett hälsosammare arbetsliv är att ha kul på jobbet. Det är viktigt att bekräfta och uppmuntra kollegor samt att försöka lära sig något nytt i varje uppdrag, möte eller motsvarande. Vilket vi på Knowit gör bra. Vi tror på prestigelöshet, att växa och skapa en skillnad tillsammans. Hade vi utöver det hittat ett effektivare sätt att dela kunskap på tror jag att vi hade haft en oslagbar företagskultur. Men allt kan inte vara perfekt, det är därför utveckling och arbetslivslöften behövs.

Ett exempel på när kommunikation, att dela kunskap inom gruppen har varit utmanande är i distribuerade team. Just att alla inte befinner sig i det dagliga bruset gör det lätt för bollar att tappas. Information överförs inte till samtliga, vilket på sikt ökar missförstånd och skapar en obalans i teamet. När kommunikation brister blir det väldigt påtagligt i distribuerade team. Att påpeka är att distribuerade team allt som oftast är givande. Mina bästa erfarenheter från att jobba i den typen av sammansättning är att:

  • Våga bjuda på sig själv - ett gott skratt räcker långt.
  • Ha öppna kommunikationskanaler, som t ex Slack, Skype,
  • Vårda relationer - var lite privat och bry dig om dina kollegor.
  • Var lyhörd.
  • Var tydlig och konsekvent, men inte stelbent.
  • Försök aldrig vara någon annan än den du är.

Egentligen gäller dessa erfarenheter oavsett om teamet är distribuerat geografiskt, över flera tidszoner, kulturer och/eller tekniker.

Vilka är dina "arbetslivslöften"?

Vägen mot en perfekt arbetssituation är lång och krokig. Gemenskapen inom en organisation gynnas av beröm och uppmuntran oss arbetskollegor emellan, samt ett roligt klimat. Men utveckling är viktigt, man bör aldrig stanna upp och känna sig färdig. Därför undrar jag, vilka är dina arbetslivslöften för i år?

Jag lovar att:

  • Lyssna bättre och mer aktivt på mina kollegor.
  • Reflektera mer över mina ovanor och att alltid försöka hantera dem. Självreflektion är ett måste.

Ser fram emot allt spännande som väntar under 2018 – året då mina arbetslivslöften införlivas och nya kunskaper införskaffas.