Solutions

Från skepsis till acceptans - Testare är IT-världens Sherlock Holmes

I denna blogg skriver vi om Quality Assurance (QA) och Test. Vi kommer att ta upp aktuella frågor inom området och dela med oss av erfarenheter. Vi som bloggar är konsulter med inriktning mot QA och Test. Många av oss har lång erfarenhet inom området och har roller som QA-strateger, QA-arkitekter och Testledare. Andra arbetar med test på en djupare teknisk nivå, nära utvecklare och utvecklingsmiljön, och ytterligare några är djupt specialiserade inom prestanda- eller automatiserade tester. Gemensamt för oss alla är att vi brinner för QA och Test!

0 Svar Läs mer

Vi kan lige så godt indse det: Robotterne skriger på god gammeldags governance

RPA Governance

Lige nu breder de administrative robotter sig som en steppebrand i mange organisationer.

De kan indføres uden at programmere og uden at it-afdelingen ved det, fordi de arbejder på bruger-interfaces lige som mennesker. Men der er brug for it-funktionen til at sikre bedre governance.

Vi har talt og skrevet ufatteligt meget om, at robotterne kommer.

Enhver topleder med respekt for sig selv har tænkt godt og grundigt over digital transformation og nye digitale forretningsmodeller.

Diskussionen har sjældent været konkret og handlet om noget, som man kan sætte i gang i dag og have kørende om fire uger.

Robotiseret proces-automatisering er præcis dét.

Robotterne er bare software, som man køber og ”lærer op”, og derefter får man automatiseret et givent stykke tastearbejde.

Den typiske opgave involverer flere forskellige it-systemer, hvor robotten foretager de tastetryk, som medarbejderen ellers skulle have gjort.

Påvirker ikke it-infratsruktur

For nylig har flere forsikringsselskaber talt om, at ”robotter” bidrager til fine årsresultater og effektiviseringer med flere hundrede medarbejdere.

De taler præcis om den administrative robot, som lærer hvad medarbejdere gør, og derefter gør det samme. Bare hurtigere og mere fejlfrit.

Og hvis processen gentages mange gange sparer man en masse penge.

Vi ser disse administrative robotter brede sig som en steppebrand i både offentlige og private virksomheder, fordi de effektiviserer, sparer tid, løfter arbejdsglæde, og selvfølgelig fordi de er så nemme at implementere.

De griber ikke ind i it-infrastrukturen, fordi de udelukkende erstatter menneskefingre på tastatur og mus.

Men det er bare ikke ensbetydende med, at vi ikke skal have en samlet tænkning og governance i forhold til dem.

Indiskutabel ROI

Det er altså helt lokale, afdelingsspecifikke argumenter, som driver udbredelsen af disse robotter.

ROI’en er indiskutabel høj, og den opstår i et meget simpelt regnestykke: Sparet tid til rutineopgaver minus opstartsomkostninger og software. Altså direkte måleligt i den enkelte afdeling.

Vi har set den slags ”paddehatte-effekter” før, hvor lokale løsninger breder sig i forretningen som led i jagten på effektivitet.

It-afdelingen har historisk været vant til, at lokale ledere selv går ud og shopper kontorautomation, rapporteringsløsninger, cloud-ydelser og så videre.

Men der er en række standardargumenter for, at organisationen med fordel kan arbejde med en samlet styring og governance. Ikke mindst når vi taler robotter.

Effektivitet gennem styring

Robotterne går i stå, så snart et it-system ser anderledes ud. Hvis én af de ressourcer, som den skal bruge, kommer i en ny version, så kan den ikke længere løse sin opgave.

Alene af den grund kan det betale sig at robotten kommer ind på it-afdelingens teknologiske landkort, så robotten tilpasses med det samme i en planlagt cyklus, når ét af dens underliggende systemer ændrer sig.

Dertil kommer et indkøbsmæssigt synspunkt.

Den store organisation er ikke være tjent med, at hver afdeling køber sin egen software, så man mister den mulige storkunde-gevinst og kompetence-gevinst ved at samle sig hos én af det dusin leverandører, som globalt spiller en rolle inden for Robotiseret Process Automation. (RPA hedder det, for selvfølgelig har vi it-verdenen udstyret fænomenet med en tre-bogstavs-forkortelse).

Fem år blev nået på to

For to år siden gættede Gartner på, hvor langt vi ville være kommet med administrative robotter på fem år. Og nu har vi allerede bevæget os langt videre end Gartners forudsigelse.

I dag kan du ikke finde et konsulenthus med respekt for sig selv, som ikke står klar til at hjælpe virksomheder med at reducere rutinearbejde med disse robotter.

Derfor kan vi lige så godt først som sidst lave en samlet operating model, hvor vi kommer hele vejen rundt om drift, organisering, arkitektur, kompetencer, sikkerhed og jura.

Det er nemt at indføre disse robotter, for man er meget langt med et pilotprojekt på fire uger, og derfor kan de brede sig som svampe i skovbunden, før vi har set os om, og vinteren er over os med en stribe af forudsigelige problemstillinger, der skal adresseres.

Menneske og maskine

Selv om den administrative robot er en forholdsvis simpel teknologi, så rejser den alligevel en række mulige konfliktpunkter i forhold til medarbejderne og faglige organisationer.

Ind til videre er virksomhedernes erfaring, at medarbejderne er glade for at minimere rutinearbejdet foran skærmen, men mon ikke der på mellemlangt sigt kan opstå konflikter, der skal håndteres intelligent?

Hvordan ligger det med juridiske implikationer, når vi fjerner mennesker fra ligningen i processer, som vi opfatter som menneskelig aktivitet? Ind til videre løser robotterne forholdsvis simple og regelbaserede opgaver.

Men vi er ikke langt fra komplicerede problemer, især når den formodede teknologiske udvikling slår igennem i virkeligheden.

Det er netop helt logisk at kombinere den administrative robot med algoritmer og i næste omgang med decideret machine learning. Hvem har så ansvaret for kundekontakten/sagsbehandlingen/resultatskabelsen?

Den slags spørgsmål vil ligge på topledelsens bord, og en ringe håndtering vil koste omdømme i en størrelse, som langt overstiger en lokal effektiviseringsgevinst.

0 Svar Läs mer

Microservices är inte ett integrationsmönster

Allt som oftast brukar jag höra att man pratar om mikrotjänster (microservices) i integrationssammanhang, och ofta som en efterföljare till tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Mikrotjänster kan vara ett väldigt användbart arkitekturmönster, men enligt min mening inte för att lösa integrationsbehov mellan olika applikationer, utan som ett sätt att dela upp monolitiska applikationer i mindre, autonoma delar som underlättar förvaltning och vidareutveckling.

0 Svar Läs mer

Vad är det som gör Tableau maestro spännande?

Eftersom Knowit är Tableau partner, har certifierade Tableau utbildare och certifierade Tableau utvecklare har vi tidigt fått möjlighet att testa det senaste alstret Maestro inom självbetjänad analys från Tableau. Då vi även är Alteryx partner och arbetar med Microsoft PowerBI så känner vi till konceptet och ser tydligt vad Tableau inspirerats av. Skillnaden med Maestro är att den känns Tableau och man känner så väl igen sig från Tableaus lättanvända användargränssnitt.

0 Svar Läs mer

Varför är vi så förtjusta i request/reply?

Sedan datorkommunikationens begynnelse har vi haft en förkärlek till request/reply som integrationsmönster. Från början var det RPC, sedan kom CORBA, DCOM, SOAP Web Services och REST. Alla med fokus mot en server som tillhandahåller en tjänst och en klient som frågar och får svar. Många gånger har vi verkligen ansträngt oss för att jobba efter just detta mönster, t.ex. genom att bygga upp en lokal cache för att inte behöva överbelasta servern med frågor. Visst är det ett väldigt användbart mönster, men det har blivit så slentrianmässigt sätt att realisera på att man nästan glömt bort att det finns en annan modell – nämligen publish/subscribe.

0 Svar Läs mer

Alla goda ting är tre: Mikrotjänster, Node.js och Docker

Våfflor med hjortronsylt och grädde – ett klassiskt exempel på när helheten kan bli bättre än de ingående beståndsdelarna. Runt oss finns det gott om exempel på hur just tre olika delar kompletterar varandra och bidar en balanserad helhet. Inom komplex systemarkitektur finns det en trio som fungerar alldeles särskilt bra tillsammans, och som rubriken antyder kommer det att handla om mikrotjänster, Docker och Node.js.

0 Svar Läs mer

Nollställa lösenord på rätt sätt

Det är otroligt vanligt med online-tjänster som erbjuder att nollställa ett glömt lösenord genom att skicka en engångs-länk till den e-postadress man registrerade i samband med att kontot skapades. Det är nästan lika vanligt med lösningar som är ganska komplicerade att implementera – helt i onödan. Först kommer ett exempel på hur man kanske intuitivt skulle bygga en sådan funktion, och därefter en mycket enklare och elegantare lösning.

0 Svar Läs mer

IaaS will become SaaS on a "Hosted Public Cloud"

In the two-year prediction on the cloud consumption from 451 research shows that 60% of the workload will be running on cloud. Link

0 Svar Läs mer

Myter kring GDPR

Det råder just nu något som närmast kan liknas vid GDPR-hysteri. Jag har själv arbetat mycket med system för behandling av extra känsliga personuppgifter och som regleras genom apoteksdatalagen som i sin tur är en påbyggnad på personuppgiftslagen (PUL). Apoteksdatalagen ger såväl större befogenheter som större ansvar beträffande hantering av personuppgifter jämfört med nuvarande personuppgiftslagstiftning.

0 Svar Läs mer

Failing Fast - the DW way forward

The straight line to a Data Warehouse success have never been longer. The last decade has seen new analytic tools handling unprecedented amounts of data and placing the power of discovery at your fingertips. But the twists and turns of modern frontend tools puts a higher pressure on an agile and stable backend.

0 Svar Läs mer

Vikten av tid för förändring

Flera komponenter krävs för en framgångsrik och bestående förändring i en organisation. Vanligtvis brukar man lista följande huvudpunkter:

0 Svar Läs mer

Tid til det rigtige ...

For en uge siden mødte jeg en ambitiøs og reflekterende leder i en mellemstor dansk servicevirksomhed. Han stillede mig det helt fundamentale spørgsmål ”Hvordan sikrer jeg at mine medarbejdere fokuserer på det rigtige og ikke kun gør det rigtige rigtigt?”. Spørgsmålet synes simpelt og så alligevel oplever jeg dagligt, i min gang rundt i danske virksomheder, at tiden bliver brugt på ikke værdiskabende aktiviteter.
 
0 Svar Läs mer

Hur får du ut mer värde av din data?

Hur ser det ut för er BI i höst? Är det AI, machinelearning, algoritmer, big data och analys eller robotics som står högst på agendan? Jag vet att det finns ett väldigt stort intresse för detta och att många vill applicera detta i verksamheten men man vet inte hur det skall gå till. Därför händer det ändå inte så mycket av det där ute. Några testar genom att genomföra ett examensarbete eller låta någon konsultfirma som Knowit genomföra en POC men efter det stannar arbetet tyvärr ofta av.

0 Svar Läs mer

Vår plantering!

Som alltid på våren är det full aktivitet i våra uppdrag samtidigt som alla helger och sommaren är i antågande!

0 Svar Läs mer

Tableau eller PowerBI för självbetjänad BI

Analys av ledarna PowerBI och Tableau i Gartners Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms 2017.

0 Svar Läs mer

Läs mer om Knowit