Grattis till CCSK Robert!

Topic: Våra medarbetare

Emma Svensson
18.08.2017

Vi säger grattis till kollegan Robert Singh som i juli tog en certifiering inom molnsäkerhet!

Certifieringen Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) baseras på den katalog av best practices inom molnsäkerhet som Cloud Security Alliance (CSA) har byggt upp över åren. Den baseras även på det white paper som European Network and Information Security Agency (ENISA) har släppt kring risker med molntjänster.

Robert, vad innebär denna certifiering?
-Certifieringen bevisar att man har en kunskap kring hur molntjänster fungerar och levereras på olika sätt, hur man ska skydda sig både rent tekniskt och genom avtal, samt vilka risker man ställs inför och hur man bäst motverkar dem.

Varför ville du ta CCSK?
-Jag ville ta certifieringen då jag dels är vetgirig och dels ser att molntjänster tillämpas i allt större utsträckning. Det är viktigt att veta vilka risker man utsätter sig för när man implementerar molntjänster och det är min uppfattning att de är mer regel än undantag i en modern it-leverans. Många gånger erbjuder molntjänster en kostnadseffektivitet som är attraktiv för många verksamheter, men om man inte är medveten om vad man ger sig in i är det lätt göra misstag, särskilt nu när GDPR står för dörren. Molntjänster kan också erbjuda ökad säkerhet om man vet hur man ska kravställa, vilket är en viktig komponent vid upphandling av molntjänster. Detta är även något som jag har en direkt användning av ute hos våra kunder.

Härligt att höra Robert. Bra jobbat och än en gång: grattis!

Mer information om certifieringen finns här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Knowit Security

Välkommen till Knowit Insights säkerhetsblogg! Här hittar du det senaste inom it- och informationssäkerhet