Robert Singh styrelseledamot för CSA i Sverige

Topic: Våra medarbetare

Emma Svensson
05.04.2017

robert-singhDen 14:e mars tillträdde kollegan Robert Singh som ledamot i styrelsen för CSA:s svenska avdelning, CSA Sweden Chapter. CSA (Cloud Security Alliance) är en ideell organisation som startades för att utveckla best practices och ramverk för hur säkerhet kan verifieras och granskas inom molntjänster.

Robert, grattis till förtroendeuppdraget! Vill du berätta vad du kommer att arbeta med?
-Som ledamot i styrelsen kommer jag närmast att arbeta med den svenska hemsidan samt med kommunikationen kring vårt event Nordic Summit 2017 som hålls i Stockholm i mitten av juni. Ytterligare något som jag kommer att ansvara för är att agera värd för våra styrelsemöten. Här kommer jag att nyttja Knowits lokaler och se till att styrelsemedlemmarna välkomnas med trevliga konferensrum med möjlighet att deltaga via videokonferens, spännande möten och god mat.

Förutom ovanstående kommer jag, tillsammans med resten av organisationen, att fortsättningsvis arbeta för att CSA ska växa och att sprida kunskap kring säkerhet i molnet på olika sätt. Precis som det står på vår hemsida deltar vi på CSA:s svenska avdelning aktivt i, samt strävar mot, att bland annat lyfta fram en gemensam förståelse för säkerhetskrav och dess säkerställande mellan kunder och molntjänstleverantörer. Vidare lyfter vi fram aktuell och oberoende forskning och för in den som goda exempel för molntjänster och närliggande områden. När CSA kontaktade mig med frågan om jag ville anta uppdraget som styrelseledamot var det ett självklart val - det känns otroligt roligt att vara en del av detta arbete!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Knowit Security

Välkommen till Knowit Insights säkerhetsblogg! Här hittar du det senaste inom it- och informationssäkerhet