Offentlig sektor

En välfungerande, hållbar och snabbfotad offentlig förvaltning är till nytta för alla i samhället – men går digitaliseringen tillräckligt fort? I vår blogg med fokus på just offentlig sektor får du tips om hur du och din verksamhet kan utnyttja digitaliseringens fulla potential.

Offentlig sektor

Digitalisering Offentlig sektor Hälsa

Har du koll på möjligheterna med välfärdsteknik?

Välfärdsteknik är en möjlighet! Här tipsar vi om hur ni riggar er verksamhet och förändringsinitiativ för att få ut värdet av tekniken.


Digitalt ledarskap Förändringsledning Verksamhetsförändring

Digitalt kompetenslyft för ledande politiker och tjänstemän i offentlig sektor - för att fatta kloka beslut

För att fatta kloka och snabba beslut behövs ofta kunskap och en gemensam syn på vad som är möjligt, rimligt och bäst. Då är en gemensam kunskapsnivå ovärderlig.


Tips och tricks inspiration Offentlig sektor

Vill du förändra världen på 5 h i veckan? Det är möjligt!

Att göra morgondagen lite bättre för alla människor är vår mission. Vi vet att det är möjligt och vi är envist övertygade om att vi kan få detta att hända, varje dag. Digitaliseringen är ett nödvändigt verktyg för att göra morgondagen bättre, dels för att möta kundernas förväntningar, dels för att kunna effektivisera sina processer och genom det skapa mer nytta.

I samband med att försöka åstadkomma detta missar ändå många att formulera tydliga förväntningar på vad den frigjorda tiden som digitaliseringen bidrar till, ska användas till. Organisationer som inkluderar sina medarbetare och arbetar strategiskt med digitaliseringen där förväntade effekter är förankrade hos medarbetarna kommer att kunna skapa en hög grad av motivation, engagemang och kanske även möjligheten att prova nya idéer!


Digital mognad

Varberg Energi ökar sin digitala mognad

Jag var i Varberg och träffade Björn Sjöström, Varberg Energis VD, och affärsutvecklare Cecilia Thorsson för att höra mer om vart de befinner sig i sin digitala mognad. Björn konstaterar att energibranschen nu tar steget att skapa olika typer av digitala plattformar, med fokus på att möta både kunden och sin personal på ett mer modernt sätt.


Digital transformation Offentlig sektor Kommun

Visst kostar utveckling - men vad är alternativet?

Som gjorts tydligt i bland annat SKR:s ekonomirapport 2019 och som kommenterats i många medier, bland andra av Henrik Berggren, årets kommunal ekonom 2019, så står våra svenska kommuner inför stora utmaningar kommande år när det gäller de ekonomiska förutsättningarna, eller som Henrik Berggren uttryckte det i Dagens Samhälle Nr 35/2019 - "Ekonomin kommer att gå fort utför nu". Dessa utmaningar kommer inte bara att prägla den löpande verksamhet och utan också kommunernas möjlighet att klara av att prioritera utveckling för framtiden.


Digital mognad

Offentlig sektor, mät er digitala mognad!

Din organisation har nämligen inte något val om ni ska vara relevanta i framtiden. Och det vi ser i praktiken är att en mognadsmätning av en organisation sätter fart på den digitala transformationsresan som alla behöver göra.